Crisis Europese begroting

Polen en Hongarije dreigen om met hun veto de meerjarenbegroting en het corona-herstelfonds af te schieten. Wederom zien we dat de weeffouten van de EU leiden tot strijd tussen de lidstaten. Na 10 jaar wegkijken van de wegkwijnende rechtsstaat hebben we crisis, met als dupe de Europeaan. 

25 nov. 2020
Among us character in de kleuren van de Europese vlaggen

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat begint nu pas door te dringen tot de Nederlandse politiek. Zo heeft het CDA, met haar Europese familie de EPP, zelfs nog niet eens afstand genomen van Orbán. Het is tijd dat partijen in de Tweede Kamer een van hun belangrijkste taken serieus gaan nemen, namelijk toezien op het functioneren van EU. Hiermee beschermen ze niet alleen de Nederlandse rechtsstaat, maar ook de Nederlandse financiële en geopolitieke belangen. 

Nu zien we wederom dat één of enkele landen de gehele Europese Unie kunnen gijzelen met een veto. Op deze manier wordt bijvoorbeeld ook het Nederlandse belastingparadijs in stand gehouden en belt Griekenland eerst met China voordat de Europese Raad besluit over gezamenlijk buitenlands beleid. Deze weeffout zorgt ervoor dat de EU overheerst wordt door strijd tussen lidstaten, in plaats van dat we gezamenlijk en daadkrachtig kunnen handelen. 

Juist met het oog op onze aankomende verkiezingen is het de hoogste tijd dat we hier de discussie starten over wat Europa voor ons zal betekenen in de 21e eeuw. En hoe we de EU daarop inrichten. Wat Volt betreft betekent dat een politiek die zijn Europese verantwoordelijkheid neemt. Ook is het tijd voor een verdragswijziging, met duidelijke afspraken over rechtsstaat en financiële stabiliteit, onder toezicht van de Europese Commissie. Tot slot moeten we meer vanuit gezamenlijkheid gaan redeneren en een einde maken aan het vetorecht. Wat ons betreft een essentieel thema voor de komende verkiezingen!