Stoplicht op groen met VOOR erin

De beweging

Volt staat voor positieve maatschappelijke verandering, niet alleen van bovenaf via de politiek, maar ook van onderaf door de gezamenlijke kracht van de samenleving in te zetten. We kunnen als burgers immers meer dan alleen onze stem uitbrengen bij verkiezingen. We kunnen ook op een directe manier betrokken zijn bij het oplossen van maatschappelijke problemen door simpelweg aan de slag te gaan. Dit is broodnodig, want we kunnen nou eenmaal niet altijd wachten op de stroperigheid van de politiek. Deze directe aanpak is waar Volt als beweging voor staat. Daarom ondersteunen en starten wij diverse maatschappelijke initiatieven. 

Er lopen nu al maatschappelijke initiatieven op verschillende niveaus die een positieve sociale bijdrage leveren. Bekijk deze hier.

Van beweging naar politiek

Volt wil de lessen van succesvolle maatschappelijke innitiatieven meenemen in haar politieke beleidsplannen. Tijdens maatschappelijke projecten kom je namelijk veel te weten over wat er zoal speelt in de samenleving; deze kennis is belangrijk om beleid te ontwikkelen dat effectief is en waarin veel mensen zich kunnen vinden. Op deze manier wil Volt de overheid en de burgers dichter bij elkaar brengen en daarmee een stap zetten in het herstellen van het vertrouwen in de politiek. 

De achtergrond: sociale innovatie

Sociale innovatie is voor Volt een proces waarbij centraal staat dat er oplossingen komen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar de overheid en de markt geen goed antwoord op hebben. De oplossingen komen vanuit de gezamenlijke visie en inzet van onze leden, gemotiveerde burgers en maatschappelijke partners. Hierdoor stellen we mensen in staat om zelf in actie te komen en op een nieuwe, directe manier met politiek bezig te zijn. 

De rol van Volt hierin is faciliterend. We steunen sociaal-maatschappelijke initiatieven en helpen bij de opstart van nieuwe initiatieven. Hierbij staat voorop dat het initiatief voor positieve verandering zorgt en mensen een kans geeft om zelf mee te werken aan die verandering. Deze verandering hoeft niet te komen door een compleet nieuw idee; het uitvoeren van een bestaand idee op een nieuwe plek is net zozeer een vorm van sociale innovatie. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden om de kar te laten rijden. We willen sociale innovaties op alle niveaus (lokaal, nationaal, Europees, mondiaal) verspreiden naar plekken waar deze een positief verschil kunnen maken.