Ruimte in alle regio’s

De  klimaatcrisis, het woningtekort en de biodiversiteitscrisis vragen om meer ruimte. Ruimte voor meer natuurgebieden en meer grondgebonden landbouw, voor meer woningen en dus ook voor meer openbaar vervoer en ruimte voor een groenere industrie en met volop aandacht voor water- en bodemkwaliteit. Ondertussen is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de Europese Unie en is onze ruimte beperkt. We zullen dus slim moeten omgaan met onze ruimte om iedereen in Nederland een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te kunnen bieden. Daarvoor moeten we voorbij de grenzen van provincies kijken, en zelfs voorbij die van ons land.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering