De overheid gaat actief aan de slag met de wooncrisis

Iedereen moet kunnen wonen in een koop- of huurwoning die past bij zijn/haar/diens situatie. Daarom is het nodig om zo’n 1 miljoen nieuwe woningen bij te bouwen. We vinden het belangrijk dat er voldoende én divers gebouwd wordt, zodat iedereen een huis kan vinden passend bij diens levensfase. In plaatsen met veel middenhuurwoningen moeten daarom vooral méér socialehuurwoningen worden bijgebouwd, en in gemeenten met meer socialehuurwoningen juist meer middenhuurwoningen en koophuizen. Hiervoor is het belangrijk dat de Rijksoverheid, de provincies en gemeenten een actieve rol aannemen en intensief met elkaar en met andere partners samenwerken om deze bouw tot een succes te maken.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering