Ouderschapsverlof voor partners samen verruimen

Volt wil een minimum van zestien weken zwangerschapsverlof voor moeders. Daarnaast willen we dat partners samen een ouderschapsverlof krijgen van dertig weken dat ze onderling kunnen verdelen. Die dertig weken kunnen aansluitend of met onderbrekingen worden opgenomen in overleg met de werkgever, waarbij die toestemming in principe gegeven wordt tenzij dit in strijd is met het werkgeversbelang.

Het doel is dat ook mannen van dit recht gebruikmaken, waardoor beide partners een goede emotionele band opbouwen met hun kind tijdens de eerste levensfase. Samen invulling hieraan geven kan bijvoorbeeld doordat beiden na de eerste paar weken parttime gaan werken.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering