Reactie op coalitieakkoord: Europa is voor de nieuwe coalitie de ultieme zondebok

Nederland is een land met een open vizier, naar elkaar en naar de rest van de wereld. Maar nu, in een tijd van grensoverstijgende gevaren zoals oorlog en klimaatverandering, wordt Nederland een gesloten land. Het hoofdlijnenakkoord van NSC, VVD, BBB en PVV staat vol voorstellen die de Europese samenwerking afbreken. Juist nu die samenwerking zo belangrijk is.

16 mei 2024
Anna met poster Sta op voor vooruitgang

Europese afspraken worden met een reden gemaakt: we willen een duurzame toekomst, een sterke economie en solidariteit. Samen zijn we veiliger, staan we sterker en krijgen we meer voor elkaar. Daarom zetten Nederlandse ministers hun handtekening onder deze afspraken. 

Het nieuwe coalitieakkoord staat vol valse beloftes. Bijvoorbeeld een opt-out (een uitzonderingspositie) voor asiel- en migratiebeleid. Dit is alleen mogelijk als alle EU-landen daarmee unaniem instemmen, wat niet zal gebeuren. Het zet namelijk de deur open voor alle landen om opt-outs op allerlei onderwerpen te willen, wat de Unie onbestuurbaar maakt. Hetzelfde geldt voor de uitzondering op het uitrijden van mest: nadat de onvermijdelijke ‘nee’ volgt, zal de EU de schuld krijgen, de ultieme zondebok. Deze opstelling zal Europa - en ook Nederland - meer verdelen dan verbinden. 

Valse beloftes leiden tot valse hoop. Mensen krijgen door het oneerlijke verhaal van NSC, VVD, BBB en PVV te maken met nog meer onzekerheid en nog minder stabiliteit. En door uitstel zullen broodnodige veranderingen uiteindelijk nog sneller moeten gebeuren om essentiële internationale afspraken na te komen. Zo heeft Nederland jarenlang de stikstofproblematiek voor zich uitgeschoven, waardoor bouwprojecten voor de hoognodige woningen zijn stilgelegd. Nog meer uitstel zorgt op termijn alleen voor nog meer problemen. Nog meer onrust en onvrede zullen het gevolg zijn van deze schijnmaatregelen.

Sta op voor vooruitgang

Nederland is niet een land dat zich terugtrekt achter de dijken; laten we dat dus vooral niet doen. We moeten samen aan de slag en werken aan vooruitgang voor iedereen. Het is tijd voor waardige politiek die de complexiteit van onze wereld niet uit de weg gaat, maar aanpakt. Die de rechtsstaat koestert en mensen naast elkaar in plaats van tegenover elkaar zet. En die Europese samenwerking omarmt als de basis van onze vrije, veilige en democratische manier van leven. De basis voor een sterke Nederlandse economie en welvaart, voor een duurzame en innovatieve toekomst. 

Alleen als we samenwerken, kunnen we zorgen voor een Nederland en een Europa van de mensen. Een Europa van vooruitgang. Een Europa voor ons allemaal. 

Sta op, sluit je aan bij de enige Europese partij en stem op 6 juni voor een Europese toekomst.