Nieuw: de adviesraad van Volt

Op 19 maart is de allereerste adviesraad van Volt van start gegaan. De nieuwe adviesraad zal zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan het Volt-bestuur, conform de statuten van Volt.

10 mei 2024
Lekker aan de bak

De adviesraad draait nu een pilot van een jaar, waarin de adviesraad en het bestuur de opzet en uitvoering ervan evalueren. Daarna volgt een besluit over hoe de adviesraad binnen Volt het beste vorm kan krijgen.

Na een uitgebreid sollicitatieproces, is de adviesraad samengesteld met zes leden, waarvan vijf Volt-leden en één extern lid, Matthijs van Essen. Deze opzet zorgt voor een mooie balans tussen interne ervaring en een externe frisse blik. Het biedt ons perspectieven die verder gaan dan die van onze eigen partij.

De leden van de raad zijn:

  • Saskia de Vries

  • Kees Breed

  • Lars Jongerius

  • Henk Eemers (covoorzitter)

  • Marjan Kruijzen (covoorzitter)

  • Matthijs van Essen

De eerste bijeenkomst vond plaats op 19 maart. Tijdens deze sessie was er ook een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig, waardoor de adviesraad en het bestuur de kans kregen om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen over hun toekomstige samenwerking. Er is een enthousiast begin gemaakt met het verkennen van de werkwijze en van de mogelijke onderwerpen waarover de adviesraad zich de komende tijd kan gaan buigen.

De focus van de adviesraad zal liggen op de kernzaken van Volt: onze missie, visie, organisatieontwikkeling en strategie. Dit betekent concreet dat de adviesraad actief zal deelnemen aan strategische discussies, vernieuwende ideeën zal aandragen en het bestuur zal voorzien van analyses en aanbevelingen die onze vereniging zullen helpen zich te ontwikkelen.

De oprichting van deze adviesraad zou niet mogelijk zijn geweest zonder de onvermoeibare inzet van Ilse van der Poel en Theo Doreleijers, die verantwoordelijk waren voor het opstellen van een gedegen reglement en het voorbereiden van de start van de adviesraad.

We wensen de adviesraad veel succes en wijsheid toe. Het werk van de raadsleden  is cruciaal en hun inzichten zijn onmisbaar voor de toekomst van onze vereniging. 

Reactie bestuur:  

“Na de eerste kennismaking en een aantal daaropvolgende gesprekken, kijken wij met vertrouwen uit naar de samenwerking met de adviesraad in het komende jaar. Voor ons als bestuur is de adviesraad een welkome aanvulling; hij biedt ons de mogelijkheid om te spiegelen en te sparren over belangrijke zaken op belangrijke momenten. Wij wensen de adviesraad veel succes en wijsheid toe en kijken uit naar het eerste advies.”