Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Meer EU-geld naar ontwikkelingssamenwerking

Volt wil dat 1% van het Europese (en Nederlandse) bruto binnenlands product (bbp) naar ontwikkelingssamenwerking gaat en dat we ontwikkelingssamenwerking in Europees verband organiseren. Volt zet lokale experts, ngo’s en bedrijven centraal in de buitenlandse betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Zo creëren we samenwerking op een gelijkwaardige manier, niet vanuit eenzijdige afhankelijkheid.

Versterking van de internationale solidariteit
Door 1% van het bbp te investeren in ontwikkelingssamenwerking, laten we zien dat we mondiale problemen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering vastberaden willen aanpakken. Volt ziet dit als een concrete stap om onze morele en humanitaire verplichtingen na te komen. We willen bijdragen aan een rechtvaardigere wereld.

Effectievere hulp bij ontwikkeling
Wanneer ontwikkelingssamenwerking op Europees niveau wordt georganiseerd, kunnen we middelen efficiënter inzetten en beter coördineren. Gezamenlijke inspanningen leiden tot grotere projecten met meer impact en een betere verdeling van hulpbronnen. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelingshulp terechtkomt waar deze het hardst nodig is en dat we duurzame resultaten bereiken.

De rol van lokale experts, ngo's en bedrijven

 • Gelijkwaardige samenwerking
  Volt zet lokale experts, ngo’s en bedrijven centraal in de ontwikkelingssamenwerking. Door lokale partners te betrekken, zorgen we voor een gelijkwaardige samenwerking en voorkomen we eenzijdige afhankelijkheid. Lokale kennis en expertise zijn cruciaal voor het begrijpen van de specifieke behoeften en context van de gemeenschappen die we willen ondersteunen.

 • Duurzame en langdurige impact
  Door te werken met lokale partners, kunnen we duurzame projecten ontwikkelen die zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en behoeften. Dit bevordert eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen de gemeenschappen, wat leidt tot langdurige en positieve veranderingen. Bovendien stimuleert dit de lokale economie en versterkt het de capaciteiten van lokale organisaties.

Hoe Volt dit wil realiseren

 • Verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking
  Volt pleit voor een aanzienlijke verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking tot 1% van het bbp. Dit geld wordt gericht ingezet om de meest dringende problemen aan te pakken, zoals armoede, gezondheidszorg, onderwijs en klimaatverandering.

 • Europese coördinatie en samenwerking
  Door ontwikkelingssamenwerking op Europees niveau te organiseren, kunnen we een coherente en strategische aanpak garanderen. Dit omvat het delen van best practices, het coördineren van projecten en het gezamenlijk financieren van grootschalige initiatieven.

 • Transparantie en verantwoording
  Volt staat voor transparantie in en verantwoording over ontwikkelingssamenwerking. We zorgen ervoor dat middelen effectief worden gebruikt en dat de resultaten duidelijk worden gecommuniceerd aan de burgers. Dit versterkt het vertrouwen in ontwikkelingshulp en toont de toegevoegde waarde van onze investeringen.

Investeren in ontwikkelingssamenwerking is niet alleen een morele plicht, maar ook een verstandige investering in een stabiele en welvarende toekomst voor iedereen. Door 1% van het bbp toe te wijzen aan ontwikkelingshulp en dit op Europees niveau te coördineren, kunnen we daadwerkelijk impact maken. Samen met lokale experts, ngo’s en bedrijven bouwen we aan duurzame en gelijkwaardige samenwerkingen die echte verandering teweegbrengen. We creëren daarmee een betere wereld.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering