Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Een gelijkwaardige relatie met Afrika

Een gelijkwaardige relatie met Afrika behoort een topprioriteit van het Europees buitenlandbeleid te zijn. Europa en Afrika moeten op basis van gelijkwaardigheid  samenwerken om wederzijdse soevereiniteit en welvaart te bevorderen.

Wederzijds respect en soevereiniteit
Een gelijkwaardige relatie betekent dat beide continenten elkaar respecteren en elkaars soevereiniteit erkennen. Dit is cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen en duurzame partnerschappen. Door samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, kunnen we gezamenlijke doelen bereiken zonder dat één partij de overhand heeft.

Bevordering van welvaart
Samenwerking op gebieden zoals handel, technologie, onderwijs en gezondheidszorg kan de welvaart aan beide kanten bevorderen. Door kennis en middelen te delen, kunnen we economische groei stimuleren, werkgelegenheid creëren en de levenskwaliteit verbeteren.

Onze aanpak

 • Investeren in duurzame ontwikkeling
  Volt pleit voor investeringen in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. Dit omvat initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, infrastructuur, landbouw en gezondheidszorg. Door samen te werken aan duurzame oplossingen, kunnen we de impact van klimaatverandering verminderen en de veerkracht van gemeenschappen vergroten.

 • Ondersteunen van lokale capaciteiten
  We zetten lokale experts, ngo’s en bedrijven centraal in onze samenwerking. Door lokale kennis en vaardigheden te benutten, kunnen we projecten ontwikkelen die beter zijn afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van Afrikaanse gemeenschappen. Dit bevordert eigenaarschap en duurzaamheid op de lange termijn.

 • Eerlijke handel
  Volt streeft naar eerlijke handelsakkoorden die de belangen van zowel Europa als Afrika dienen. Dit betekent dat we geen handelsverdragen sluiten die schadelijk zijn voor mensenrechten of het milieu. Onze handelsbetrekkingen moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling en welvaart van beide continenten.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering