Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Een Europese krijgsmacht

Volt wil een Europese krijgsmacht om onze Europese veiligheid te waarborgen en de EU een krachtige stem op het wereldtoneel te geven. We willen een Europese defensie-industrie ontwikkelen, gemeenschappelijke militaire inkoop bevorderen en cultuurverschillen overbruggen met een Europese militaire doctrine en Europese militaire opleidingen. Volt wil een permanent operationeel hoofdkwartier in Brussel en een Rapid Response Force, voor een snelle reactie op militaire dreiging. In Nederland leggen we de 2%-NAVO-norm wettelijk vast en in Europees verband bepleiten we het belang van deze norm.

Veiligheid voorop
We leven in een roerige tijd. Er zijn allerlei spanningen in de wereld waardoor de EU in crisissituaties snel en onafhankelijk moet kunnen handelen. Het gaat om het waarborgen van onze Europese veiligheid, zonder afhankelijk te zijn van externe bondgenoten. Met een eigen Europese krijgsmacht kan de EU sterker en als geheel optreden. De behoefte aan een coherent Europees defensiebeleid is nu groter dan ooit. 

Integratie en efficiëntie
Stel je voor dat de Verenigde Staten hun defensie op het niveau van de individuele staten zouden regelen. Geen denken aan natuurlijk. Toch is dat hoe we het in Europa doen. Daarom is het van groot belang dat we onze krijgsmacht centraliseren. Het bevorderen van een gemeenschappelijke defensie-industrie en militaire inkoop binnen de EU zorgen - naast kostenbesparingen - voor meer efficiëntie bij de ontwikkeling, aankoop en onderhoud ervan. En zeker, er zijn culturele verschillen tussen de lidstaten. Die kunnen we overbruggen door de visie over onze militaire EU-toekomst te delen, bijvoorbeeld door gezamenlijke trainingen. 

Strategische en operationele voordelen
Een permanent operationeel hoofdkwartier in Brussel en een Rapid Response Force zorgen ervoor dat de EU sneller en adequater kan reageren op dreigingen. Dit versterkt de strategische positie van Europa en maakt het een belangrijkere speler op het wereldtoneel. Een Europese krijgsmacht gaat niet alleen om defensie en veiligheid, maar ook om de politieke en economische integratie en de onafhankelijkheid van Europa. Het is een stap naar een meer verenigd en zelfvoorzienend Europa dat zijn eigen belangen kan verdedigen en bevorderen.

Het belang van de 2%-NAVO-norm
De norm van 2% van het bruto binnenlands product (bbp) die elke NAVO-lidstaat moet besteden aan defensie, is vastgesteld om ervoor te zorgen dat alle bondgenoten toereikend investeren in hun militaire capaciteiten. Dit helpt om de collectieve veiligheid van de lidstaten te garanderen. Het is belangrijk om dat wettelijk vast te leggen; nu is de 2%-norm te vrijblijvend. 

 • Een eerlijke lastenverdeling
  De 2%-norm is een eerlijke, evenwichtige manier om de lasten te verdelen. 

 • Voldoende middelen
  Door het vastleggen van de 2%-norm, gaan we die ook echt halen. Zo zijn we beter voorbereid en toegerust om de hedendaagse dreigingen het hoofd te bieden.

 • Modernisering
  Door zich aan deze norm te houden, kunnen landen hun militaire infrastructuur moderniseren en onderhouden. Dit is essentieel voor de operationele paraatheid en het vermogen om snel en effectief op crises te reageren.

 • Een duidelijk signaal
  Het voldoen aan de 2%-norm stuurt een duidelijk signaal naar potentiële tegenstanders. De NAVO-lidstaten laten zien dat ze hun verdediging serieus nemen.

Volts pleidooi voor een Europese krijgsmacht onderstreept het belang van het  vastleggen van de 2%-norm in Nederlandse wetgeving, naast de toewijding aan sterke defensieve capaciteiten en solidariteit met Europese en trans-Atlantische bondgenoten.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering