Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Een Europese minister van Buitenlandse Zaken

Als het aan Volt ligt, komt er een Europese minister van Buitenlandse Zaken met een volledig mandaat om relaties tussen Europa en de rest van de wereld vorm te geven. Uiteindelijk hebben we dan in Europa geen nationale ministeries van Buitenlandse Zaken meer nodig. Als eerste stap daarnaartoe zet Nederland zich in voor het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen lidstaten bij hun contacten en samenwerking met landen buiten Europa.

Er is een breed gedragen besef dat de EU haar besluitvormingsprocessen moet verbeteren om effectiever te kunnen reageren op mondiale uitdagingen en crisissituaties. Het idee van een Europese minister van Buitenlandse Zaken past binnen deze bredere discussie over het versterken van de Europese integratie en de doelmatigheid van buitenlands EU-beleid.

Een krachtige en eenduidige stem
Met een gezamenlijke Europese minister van Buitenlandse Zaken kan de EU met één stem spreken op het wereldtoneel. Dit versterkt onze diplomatieke slagkracht en maakt ons een sterkere speler in internationale onderhandelingen. De reacties van EU-lidstaten op het voorstel voor een Europese minister van Buitenlandse Zaken zijn gemengd, maar er is een groeiende steun voor het idee om de Europese buitenlandse politiek effectiever en samenhangender te maken.

Effectievere samenwerking
Een aantal ministers van Buitenlandse Zaken van andere EU-lidstaten wijst erop dat het huidige vereiste van unanimiteit vaak leidt tot vertragingen en ineffectiviteit bij het nemen van beslissingen. Door de rol van nationale ministeries van Buitenlandse Zaken over te hevelen naar een Europese minister, kunnen we de samenwerking tussen lidstaten verbeteren en versnellen. Dit zorgt voor meer consistentie en samenhang in ons buitenlands beleid.

Gezamenlijke aanpak van wereldwijde uitdagingen
Een Europese minister van Buitenlandse Zaken kan zich richten op het aanpakken van grensoverstijgende problemen zoals klimaatverandering, internationale veiligheid en mensenrechten. Dit zorgt voor een meer gecoördineerde en effectieve aanpak.

De eerste stappen
Nederland neemt het voortouw in dit proces door de samenwerking tussen de EU-lidstaten te intensiveren. We zetten ons in voor gezamenlijke initiatieven en versterken de coördinatie bij internationale betrekkingen. Dit is een cruciale stap naar een toekomst waarin Europa als één blok opereert op het gebied van buitenlandse zaken.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering