Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Geen vrijhandelsverdragen die mensen en natuur schaden

Natuur- en mensenrechten zijn leidend in het handelsbeleid. Dit betekent dat we als Europese Unie geen vrijhandelsverdragen sluiten die deze rechten schaden, zoals nu met het Mercosur-verdrag het geval is. Dit verdrag stimuleert namelijk de handel in onder andere vlees, soja (voor veevoer) en landbouwgif. Om die reden is Volt mede-initiatiefnemer van de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Natuur- en mensenrechten als prioriteit
Handelsverdragen moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en het welzijn van mensen. Wanneer economische winst vooropstaat zonder rekening te houden met de impact op het milieu en de rechten van mensen, worden de fundamenten van een rechtvaardige en duurzame samenleving ondermijnd. Daarom moeten natuur- en mensenrechten altijd leidend zijn in het handelsbeleid van de EU. Door initiatief te nemen in wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, laat Volt zien dat het mogelijk is om economische groei te combineren met ethische verantwoordelijkheid. Samen bouwen we aan een toekomst waarin handel bijdraagt aan een betere wereld voor iedereen.

Het Mercosur-verdrag als voorbeeld
Het huidige Mercosur-verdrag is een voorbeeld van een overeenkomst die potentieel schadelijk is voor zowel het milieu als mensenrechten. Het verdrag, dat gericht is op vrijhandel tussen de EU en Zuid-Amerikaanse landen, kan leiden tot grootschalige ontbossing en schendingen van de rechten van inheemse bevolkingsgroepen. Dit is in strijd met de waarden van Volt en de bredere Europese gemeenschap.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om ervoor te zorgen dat bedrijven en handelspartners zich houden aan hoge standaarden op het gebied van mensenrechten en milieubescherming, is Volt mede-initiatiefnemer van de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze wet verplicht bedrijven om hun volledige productieketen te controleren en te waarborgen dat er geen mensenrechten worden geschonden. Ook beperkt deze wet de schadelijke milieueffecten van ondernemen. 

Wat betekent dit voor de toekomst?

Handelsverdragen baseren op duurzaamheid
Volt streeft naar handelsverdragen die bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Dit betekent dat toekomstige handelsakkoorden alleen worden gesloten als ze strikte criteria bevatten voor de bescherming van mensenrechten en het milieu. We zetten ons in voor een model waarbij economische groei hand in hand gaat met duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

Een voorbeeld voor de wereld
Door vast te houden aan deze principes kan de EU een wereldwijde leider worden op het gebied van eerlijk en duurzaam handelsbeleid. Dit zal niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook het vertrouwen en de steun van burgers voor Europese integratie versterken.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering