Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Een Europese Misdaadopsporingsdienst

Criminaliteit werkt internationaal en trekt zich van landsgrenzen niets aan. Volt wil het mandaat van Europol uitbreiden, zodat opsporingsdiensten sneller en effectiever kunnen optreden, zowel in het fysieke als in het digitale domein. We maken het delen van informatie tussen landen mogelijk wanneer dit essentieel is voor de bestrijding van grensoverstijgende criminaliteit en zorgen voor grensoverstijgende gegevensbescherming. 

Effectievere samenwerking en informatie-uitwisseling
Een Europese misdaadopsporingsdienst met uitgebreide bevoegdheden maakt het mogelijk om informatie sneller en efficiënter uit te wisselen tussen nationale opsporingsdiensten. Door een gecentraliseerde aanpak kunnen we barrières in communicatie en samenwerking wegnemen. Dit is essentieel in de strijd tegen grensoverstijgende criminaliteit. Snelle toegang tot gedeelde gegevens zorgt voor snellere opsporing en arrestaties. Criminelen krijgen zo minder kans om hun activiteiten uit te breiden en voort te zetten.

Versterkte capaciteiten in het digitale tijdperk
Met de toenemende digitalisering van de samenleving zijn ook de vormen van criminaliteit doorontwikkeld. Cyberaanvallen, online fraude en andere vormen van digitale criminaliteit vragen om gespecialiseerde kennis en technologie. Een Europese misdaadopsporingsdienst kan zich richten op de ontwikkeling van geavanceerde digitale opsporingstechnieken en het trainen van personeel. Op deze manier kunnen we de moderne bedreigingen effectief aanpakken.

Gegevensbescherming en privacy
Het delen van informatie tussen landen roept vaak zorgen op over privacy en gegevensbescherming. Dat is een terecht punt – en een kwestie van balans. Tevéél informatie delen is niet wenselijk. Echter, zonder uitwisseling hebben criminelen vrij spel. Daarom zijn strikte protocollen nodig, zodat gegevens veilig en conform de privacywetgeving worden behandeld. Dit versterkt het vertrouwen van de burgers in de manier waarop hun gegevens worden gebruikt, en het beschermt tegelijkertijd hun rechten.

Snellere en geïntegreerde reactie op dreigingen
Een centraal gecoördineerde misdaadopsporingsdienst kan sneller reageren op dreigingen. In geval van nood kunnen grensoverstijgende operaties efficiënter worden uitgevoerd, omdat de noodzaak voor langdurige bureaucratische procedures afneemt. Dit leidt tot snellere interventies en een verhoogde veiligheid voor alle Europese burgers.

Uniformiteit in wetshandhaving
Door een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor de bestrijding van misdaad, kunnen we uniformiteit brengen in de wetshandhavingsmethoden en procedures in heel Europa. Dit betekent dat criminelen geen gebruik kunnen maken van juridische hiaten tussen verschillende landen. Een uniforme aanpak zorgt voor consistente en effectieve handhaving van de wet in de hele Europese Unie.

Het uitbreiden van het mandaat van Europol naar een volwaardige Europese misdaadopsporingsdienst is een noodzakelijke stap om de veiligheid van EU-burgers te waarborgen in een wereld waar criminaliteit geen grenzen kent. Door effectievere samenwerking bij opsporing, versterkte digitale capaciteiten, strikte gegevensbescherming, snellere reacties op dreigingen en uniformiteit in wetshandhaving kunnen we een veiliger Europa creëren voor iedereen. Het is tijd om onze middelen en expertise te bundelen en gezamenlijk op te treden tegen de misdaad die onze samenlevingen bedreigt.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering