Standpunten / Een sterk en veilig Europa

Belastingontwijkende multinationals aanpakken

Volt wil een Europese belastingautoriteit om belastingontwijking tegen te gaan, met wettelijke definities voor verschillende soorten vermogens en harmonisatie van belastingtarieven. We stellen een ‘exittaks’ in voor bedrijven die naar landen met lagere belastingtarieven verhuizen. En we stellen een tijdelijke staatsburgerschapsbelasting in voor mensen die naar een land met lagere belastingtarieven verhuizen. We voeren deze tijdelijke staatsburgerschapsbelasting Europa-breed in.

Eerlijke verdeling van belastingdruk
Multinationals maken vaak gebruik van belastingconstructies om hun belastingdruk te verlagen. Dit is oneerlijk tegenover kleinere bedrijven en individuele belastingbetalers: zij hebben deze mogelijkheden immers niet. Als we een Europese belastingautoriteit oprichten én de belastingtarieven harmoniseren, creëren we een gelijk speelveld voor bedrijven en burgers.

Voorkomen van kapitaalvlucht
De introductie van een 'exittaks' voor bedrijven en een tijdelijke staatsburgerschapsbelasting voor personen die naar landen met lagere belastingtarieven verhuizen, helpt kapitaalvlucht voorkomen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven en vermogende mensen blijven bijdragen aan de economieën waarvan zij hebben geprofiteerd.

Versterking van de Europese samenwerking
Belastingen zijn vaak een nationale aangelegenheid, maar belastingontwijking is een grensoverstijgend probleem. Daarom is het nodig om deze aanpak op Europees niveau te coördineren. Daarmee versterken we de samenwerking tussen de EU-lidstaten en zorgen we voor een meer doelmatige bestrijding van belastingontwijking.

Verhoogde overheidsinkomsten
Door belastingontwijking aan te pakken, verhogen we de belastinginkomsten zonder de belastingen voor burgers te verhogen. Deze extra inkomsten kunnen worden geïnvesteerd in publieke diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor alle Europeanen.

Bijdrage aan een duurzame economie
Een eerlijke belastingdruk zorgt ervoor dat bedrijven hun focus verleggen van winstoptimalisatie op de korte termijn (via belastingontwijking) naar waardecreatie op de lange termijn. Dit is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor de samenleving en het milieu.

Door het implementeren van deze maatregelen streven we naar een rechtvaardiger en transparanter economisch systeem, waaraan iedereen zijn eerlijke aandeel bijdraagt. Dit zorgt niet alleen voor meer financiële middelen voor publieke uitgaven, maar versterkt ook het vertrouwen van burgers in het belastingsysteem en de overheid.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Op de hoogte blijven over onze plannen met Europa?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig updates over (Europese én Nederlandse) evenementen, en onze samenwerkingen met andere landen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering