Abortus uit Wetboek van Strafrecht en gratis anticonceptie voor vrouwen van alle leeftijden

Veilige en toegankelijke abortus is een recht van vrouwen. Nederland liep daarin jarenlang voorop, maar dat is niet meer zo. Daarom wil Volt dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. Pas daarna is snel toegankelijke en gedifferentieerde abortuszorg mogelijk, inclusief medicamenteuze abortus via de huisarts. Er zijn ook landen in Europa waar abortus nog illegaal is of heel moeilijk of beperkt toegankelijk. Polen is daarvan het meest schrijnende voorbeeld. Volt wil onderzoeken hoe we vrouwen uit die landen toegang kunnen geven tot een veilige en betaalbare abortus.

Daarnaast pleit Volt voor gratis anticonceptie voor iedereen die zwanger kan raken, van alle leeftijden, en in elke gewenste vorm. Op dit moment is de anticonceptiepil in Nederland weliswaar opgenomen in het basispakket, maar slechts tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna zijn de kosten voor de persoon zelf.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering