Standpunten / Nieuwe democratie

Permanent Nationaal Burgerberaad en burgerbudgetten

We richten het allereerste nationale en permanente burgerberaad ter wereld op. Dit burgerberaad is in handen van door loting geselecteerde burgers en houdt zich bezig met het organiseren van losse, nationale burgerberaden over onderwerpen die burgers aan het hart gaan (zoals de zorg, het klimaat of pensioenen) en waarover zij de politiek van zwaarwegend advies willen voorzien. We gaan grootschalig experimenteren met burgerbudgetten op (groot)stedelijk, regionaal en lokaal niveau. We geven burgers daarmee directe zeggenschap over de besteding van publiekgeld ter verbetering van hun leefomgeving, zoals op het gebied van milieu of armoedebestrijding.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering