Standpunten / Nieuwe democratie

Een transparante EU

Vanuit Europese politici en EU-instellingen ontbreekt transparantie, openheid en duidelijkheid jegens Europese burgers. Volt zet zich in om Europa eerlijker en transparanter te maken. Toegang tot besluitvorming, bindende integriteitsregels en een aangescherpt lobbyregister versterken essentiële, democratische waarden van de Europese Unie. Een transparante Europese Unie zorgt voor meer vertrouwen, met inzicht in wie waar invloed op uitoefent.

Eerlijke toegang tot de EU-besluitvorming
Volt pleit voor een Europese Unie waarin burgers actief betrokken zijn bij besluitvorming. Dit betekent dat informatie over Europese wetgeving en beleidsvorming toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor alle burgers. We willen de communicatie tussen Europese instellingen en het publiek verbeteren, zodat burgers kunnen begrijpen hoe en waarom beslissingen worden genomen die invloed hebben op hun leven. Dit omvat het gebruik van heldere taal en het actief betrekken van burgers binnen het Europese politieke debat.

Bindende integriteitsregels
Vertrouwen in de Europese Unie vereist een sterke integriteit onder Europese politici. Volt pleit voor bindende integriteitsregels voor alle EU-instellingen en Europarlementariërs om belangenconflicten te voorkomen en transparantie te vergroten. Dit betekent het verbieden van deelname aan besluitvorming waar sprake is van een direct persoonlijk belang, het verplicht openbaar maken van financiële belangen en het instellen van een afkoelperiode voor voormalige EU-functionarissen voordat ze in de particuliere sector een functie kunnen vervullen.

Aangescherpt lobbyregister
Lobbyen is een belangrijk onderdeel van het democratisch proces, maar het moet wel eerlijk en transparant gebeuren. Volt pleit voor een aangescherpt lobbyregister dat alle lobbyactiviteiten bij EU-instellingen en van Europarlementariërs nauwkeurig bijhoudt. Een lobbyregister moet belangenverstrengeling terugdringen en uiteindelijk voorkomen. Achterkamertjespolitiek maakt plaats voor een open debat, waarin iedereen kennis heeft over wie waar invloed op uitoefent. Het lobbyregister is verplicht voor alle lobbyisten, inclusief volledige openbaarmaking van hun activiteiten en financiering. Daarnaast willen we regels instellen die de toegang tot beleidsmakers verbieden voor lobbyisten die niet voldoen aan transparantie- en integriteitsnormen.

Transparantie vergroot vertrouwen
Transparantie, integriteit en eerlijke toegang tot besluitvorming zijn essentieel voor een goed functionerende democratie. Door deze waarden te versterken, kunnen we het vertrouwen van burgers in de Europese Unie vergroten en ervoor zorgen dat beslissingen worden genomen in het algemeen belang. Dit is niet alleen van belang voor de legitimiteit van EU-instellingen, maar ook om doeltreffend om te gaan met de problemen waarvoor de Europese Unie staat, van klimaatverandering tot migratie en economische ongelijkheid.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering