Standpunten / Asiel & migratie

Verbeterde controles van EU-buitengrenzen

Om de veiligheid van ons continent te waarborgen, is bescherming van de buitengrenzen van de EU noodzakelijk. Deze grenzen fungeren als de eerste verdedigingslinie tegen bedreigingen van buitenaf, zoals grensoverstijgende criminaliteit, terrorisme en de smokkel van goederen en mensen. Frontex is het Europese agentschap dat zich sinds 2004 bezighoudt met het verbeteren van het beheer van de EU-buitengrenzen. Het agentschap ondersteunt lidstaten bij de controle van wie er de Europese Unie mag binnenkomen en wie niet. Dit gebeurt onder andere door grenscontroles, patrouilles en het bestrijden van illegale migratie en criminaliteit.

De noodzakelijke hervorming van Frontex 
Volt pleit voor een grondige hervorming van Frontex. Het Europees Parlement moet directe controle over Frontex krijgen om de naleving van mensenrechten tijdens de grensbeschermingsactiviteiten te waarborgen. Door Frontex onder controle van het Europees Parlement te plaatsen, kunnen we een effectief toezichtmechanisme instellen dat de activiteiten van de organisatie nauwlettend volgt. Zo zorgen we ervoor dat de activiteiten van Frontex in overeenstemming zijn met de fundamentele waarden van de EU.

Herdefiniëring
Een ander belangrijk punt voor de hervorming van Frontex dat Volt voorstelt, is het herdefiniëren van het primaire doel. Volt vindt het belangrijk dat de rechten en waardigheid van alle mensen die bescherming zoeken, gerespecteerd worden. Daarom pleit Volt ervoor dat Frontex naast grenscontroles, ook wordt ingezet voor een humane verdeling van vluchtelingen, waarbij de menselijke behoeften en waardigheid centraal staan. Dat wordt mogelijk door verschillende maatregelen te treffen: 

 • Humanitaire bescherming
  Frontex moet actief betrokken zijn bij het bieden van humanitaire bescherming aan vluchtelingen aan de grenzen van de EU. Dit omvat het waarborgen van toegang tot noodopvang, medische zorg en andere basisbehoeften.

 • Verantwoorde herplaatsing
  Frontex zou beter moeten samenwerken met lidstaten en relevante internationale organisaties zoals UNHCR en het Rode Kruis om eerlijke en evenredige herplaatsing van vluchtelingen te bevorderen. Dit betekent dat er wordt gekeken naar mogelijkheden voor herplaatsing van vluchtelingen in andere EU-landen op basis van verschillende criteria zoals familiebanden, werkgelegenheidskansen en sociale integratie.

 • Humane terugkeerprocedures
  Wanneer vluchtelingen niet in aanmerking komen voor bescherming, moet Frontex ervoor zorgen dat hun terugkeer op een waardige manier verloopt. Vluchtelingen moeten toegang krijgen tot juridische bijstand, informatie over hun rechten en over mogelijkheden voor re-integratie in het land van herkomst.

Grondig onderzoek naar mogelijke misstanden 
Er moet snel grondig onderzoek gedaan worden naar mogelijke misstanden rondom Frontex, met name naar de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en pushbacks aan de EU-grenzen. Het is cruciaal  dat dergelijke schendingen worden onderzocht en dat er passende maatregelen worden genomen. Volt pleit voor het streng optreden tegen elke vorm van onrechtmatig gedrag en het waarborgen van een verantwoordingsplicht binnen Frontex. Door deze maatregelen streven we naar een Europees migratiebeleid dat gebaseerd is op rechtvaardigheid met respect voor mensenrechten.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering