Standpunten / Asiel & migratie

Menswaardige opvang van asielzoekers

De realiteit van onze wereld nu is, dat miljoenen mensen gedwongen worden om hun geboorteland te ontvluchten vanwege oorlog, vervolging en geweld. Die vluchtelingen ervaren vaak extreme kwetsbaarheid en risico's tijdens hun zoektocht naar veiligheid. Volt vindt dat iedereen te allen tijde respect verdient, zelfs - en misschien wel vooral - in de context van een vlucht of gedwongen migratie. Want respect voor mensenrechten is niet alleen onze morele plicht, maar ook een noodzakelijke pijler voor het creëren van een rechtvaardige en menselijke wereldwijde samenleving. 

Veilige, legale migratieroutes 
Rechtvaardigheid en veiligheid zijn kernwaarden voor ons. Daarom pleit Volt voor het openen van legale migratieroutes. Zo voorkomen we gevaarlijke overtochten en verminderen we het risico op mensenhandel en uitbuiting. We stellen voor dat alle migratieverdragen van de Europese Unie heldere voorwaarden bevatten die ervoor zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd.

Ook wil Volt grensinspecteurs inzetten in regio’s waar vluchtelingen worden teruggeduwd. Op deze manier kunnen we de naleving van internationale mensenrechtenverdragen afdwingen en landen die zich schuldig maken aan deze pushbacks ter verantwoording roepen. Deze maatregel draagt bij aan een migratiebeleid met respect voor mensenrechten.

Geen migratiedeals met dictators 
We zijn principieel tegen het sluiten van migratiedeals met dictators waarbij de rechten en de veiligheid van migranten op het spel worden gezet. Landen die zich schuldig maken aan schendingen van mensenrechten, mogen geen steun ontvangen voor grenscontroles. Door deze ondersteuning in te trekken, zetten we druk op deze landen om hun beleid te veranderen en de rechten van migranten te respecteren.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering