Standpunten / Asiel & migratie

Werken over de grens

Volt gelooft dat een sterker en meer samenhangend Europa ontstaat wanneer burgers de vrijheid hebben om over de grens te werken om op andere plekken hun potentieel volledig te benutten. Werknemers moeten hun vaardigheden en expertise kunnen inzetten waar ze het meest nodig zijn, zonder bureaucratische hindernissen of taalbarrières. Door te investeren in wederzijdse erkenning van diploma's, kwalificaties en taalvaardigheid, werken we toe naar een Europese arbeidsmarkt die gebaseerd is op gelijkheid, efficiëntie en respect voor diversiteit.

Universele erkenning van diploma’s op Europese niveau 
Veel professionals ervaren belemmeringen bij het werken over de grens vanwege onvoldoende erkenning van hun opleiding en ervaring. Volt wil deze obstakels wegnemen door een systeem op te stellen dat de wederzijdse erkenning van alle diploma's makkelijker maakt, zowel binnen het beroepsonderwijs als binnen het wetenschappelijk onderwijs, waardoor nationale kwalificaties erkend worden op Europees niveau. Dit initiatief is bedoeld om de mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken en gelijke kansen te bieden aan professionals uit alle lidstaten van de EU.

Investeringen in taalvaardigheid
Volt pleit ervoor dat Engels de officiële tweede taal wordt in alle lidstaten van de Europese Unie. Het hebben van één gemeenschappelijke taal versimpelt en versnelt de onderlinge communicatie, ook op de arbeidsmarkt. Goede taalvaardigheid is essentieel voor effectieve samenwerking en draagt bij aan een positieve werkomgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Daarom investeert Volt naast het bevorderen van wederzijdse erkenning van diploma's en kwalificaties, ook in taalcursussen en faciliteiten die de communicatie tussen professionals uit verschillende landen verbeteren.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering