Standpunten / Asiel & migratie

Europese regelgeving rondom arbeidsmigratie

De huidige Europese regelgeving omtrent arbeidsmigratie biedt migranten geen helder en gestructureerd traject naar werk en integratie. Dit resulteert in onzekerheid en giswerk voor zowel migranten als ontvangende gemeenschappen. Volt streeft naar een nieuwe Europese migratieregeling die niet alleen legale en veilige migratieroutes waarborgt, maar ook rekening houdt met de economische belangen van de EU.

Arbeidstekorten aanpakken
In diverse cruciale sectoren is er een enorm tekort aan arbeidskrachten. Om aan de groeiende vraag te voldoen, is arbeidsmigratie noodzakelijk en van harte welkom. Echter, om dit op een rechtvaardige manier te realiseren, moeten we de omstandigheden verbeteren. Te lang hebben we het aantrekken van arbeidsmigranten overgelaten aan private partijen en uitzendbureaus, met als gevolg dat velen gedwongen zijn om onder mensonterende omstandigheden te leven en te werken. Dat moet en kan anders. 

Een allesomvattend Europees platform 
Volt pleit voor een Europa waar arbeidsmigratie wordt gezien als een kans op groei en grotere diversiteit. Daarom willen we een radicale herziening van de Europese migratieregels, die uitgaat van arbeidsmigratie als kans voor zowel migranten als de ontvangende landen. Om deze visie te realiseren, stellen we voor om een ‘one-stop-shop’ te creëren. Dit online platform zal alle noodzakelijke informatie voor arbeidsmigranten per land verzamelen, waaronder details over administratieve procedures en de verwachtingen waaraan zij moeten voldoen. Deze informatie zal beschikbaar zijn in alle officiële Europese talen en zal arbeidsmigranten ondersteunen bij het onderzoeken van de verschillende aspecten van migreren naar en werken in een gastland. Zo staat al vóór de komst naar Nederland vast of iemand hier een baan kan krijgen. Dat vermindert onzekerheid en bevordert de integratie.

Een veilige toekomst voor arbeidsmigranten 
Volt wil arbeidsmigranten een veilige toekomst bieden door te investeren in een duidelijk en transparant traject naar werk binnen de EU. Het oprichten van een online platform waar alle informatie te vinden is, draagt bij aan het creëren van gelijke kansen voor zowel migranten als de lokale bevolking. Dat resulteert in een samenleving waaraan alle mensen op hun eigen manier bijdragen!

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering