Standpunten / Asiel & migratie

Een Europese spreidingswet

In tijden van geopolitieke onrust en groeiende migratiedruk is een sterk en eerlijk Europees asielbeleid van groot belang. Volt wil een Europa dat zowel verstandig als menselijk handelt bij de opvang van mensen die vluchten voor oorlog, vervolging en geweld. Er is een effectieve aanpak nodig die de grote migratiestromen naar en binnen ons continent reguleert en zo crises voorkomt. Samenwerking en solidariteit binnen de Europese Unie zijn hierbij essentieel. Daarom steunt Volt het Europese migratie- en asielpact, dat verplichte solidariteit tussen lidstaten beoogt en de gezamenlijke controle van de Europese buitengrenzen nastreeft.

Hoe ziet Volt een Europese spreidingswet? 
Vele handen maken licht werk. Momenteel zijn er EU-landen die weinig tot geen asielzoekers opvangen waardoor er meer druk ligt op andere lidstaten. Een belangrijk onderdeel van ons beleid is de invoering van een Europese spreidingswet, zoals voorgesteld in het Europese migratie- en asielpact. Dit initiatief stelt voor om op Europees niveau duidelijke afspraken te maken over de opvang van asielzoekers. Door het steunen van dit initiatief voor een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden, voorkomen we dat sommige lidstaten onevenredig zwaar worden belast, terwijl andere weinig of geen inspanningen leveren. Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met de capaciteit en omstandigheden van de lidstaten. 

Gecontroleerde humane opvang
Het bieden van onderdak en integratie aan asielzoekers brengt aanzienlijke verantwoordelijkheden met zich mee. Een duidelijke verdeling van deze lasten creëert een humaan systeem waarbij vluchtelingen niet langer van het ene naar het andere land worden doorgeschoven.

Daarnaast streeft het Europese migratie- en asielpact naar betere controle van de Europese buitengrenzen. Dat steunen wij omdat het illegale migratie beter tegenhoudt en de veiligheid van de gehele Europese Unie beter waarborgt. Daarnaast willen wij betere en snellere procedures voor het behandelen van asielaanvragen en de terugkeer van mensen die geen recht hebben op bescherming. 

Door Europese samenwerking wordt een doeltreffende aanpak mogelijk, waarbij zowel de belangen van asielzoekers als die van de EU-lidstaten worden behartigd. Zo werken we in Europa samen toe naar een sterk en verenigd continent!

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering