Eerste Kamer update juni 2024

Wat fijn dat je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten in de Eerste Kamer! We doen hard ons best om jouw stem in de senaat te laten horen, en om je hierin mee te nemen. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd.

28 jun. 2024
Gaby en Eddy - Eerste Kamer

Een jaar in de Eerste Kamer
Sinds 13 juni 2023 heeft Volt twee zetels in de Eerste Kamer. Gaby Perin-Gopie en Eddy Hartog hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Lees verder om te ontdekken welke impact zij hebben gehad en hoe zij het jaar hebben ervaren! 

Ben je benieuwd? Lees hier het artikel.

Gaby’s missie voor actieve antidiscriminatiemaatregelen en -trainingen
Afgelopen maand nam Gaby deel aan het debat over de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, een wet die de uitwisseling van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties en private partijen mogelijk maakt. Hoewel de wet bedoeld is om criminaliteit en fraude aan te pakken, roept deze ook zorgen op over privacy en gelijke behandeling. In dit artikel wordt uitgelegd wat de wet inhoudt, waarom Gaby zich ertegen heeft uitgesproken, en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Eerste door Eddy ingediende motie aangenomen!
Eddy heeft zich de afgelopen maand ingezet voor het Caribisch deel van Nederland. Met een motie zorgde hij ervoor dat de regering in gesprek gaat met de eilanden over hoe de Wet versterking participatie op decentraal niveau stap voor stap ingevoerd kan worden en welke hulp daarbij nodig is. Hoewel het Caribisch deel van Nederland zorgen heeft over deze wet, zijn ze er niet tegen. De motie heeft als doel dat de zorgen van de bevolking worden weggenomen en dat er voldoende ondersteuning komt van de ministeries. 

Eddy's inzet voor Europese transparantie en democratische controle
Tijdens het debat over de begroting voor Buitenlandse Zaken bracht Eddy een verrassend voorstel naar voren om de Europese samenwerking te versterken en te democratiseren. Wil je weten wat Eddy precies voorstelde en hoe dit werd ontvangen? Lees hier het artikel verder.

Volts succes bij de Europese verkiezingen
Wat een geweldige uitslag van de Europese verkiezingen! Met vijf parlementariërs in het Europees Parlement heeft Volt nu een sterkere stem in Europa. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wetgeving in lijn blijft met de Europese afspraken, die ontzettend belangrijk zijn voor een duurzame toekomst, een sterke economie en solidariteit. Ook buiten Nederland hebben we een goede Europese campagne gevoerd. Hierdoor versterken we onze positie binnen Europa en dragen wij bij aan verbeterde Europese samenwerking. Want onze toekomst ligt in Europa, en wij zullen ons blijven inzetten om deze toekomst te waarborgen.

Gaby in Elseviers Weekblad
Gaby is geïnterviewd door Elseviers Weekblad. In dit interview deelt ze haar inzichten over de krimp van het 'linkse blok' in het politieke landschap. Ook spreekt ze openhartig over inclusiviteit en samenwerking in Europa, en legt ze helder uit  waarom politiek moet verenigen. Naast deze inhoudelijke discussie deelt Gaby ook persoonlijke verhalen en inzichten over haar drijfveren en ambities. Benieuwd naar het volledige interview? Lees het hier.

💜⚡Nog geen genoeg van ons?

Dit was onze nieuwsupdate! Wil je nog beter op de hoogte blijven van het werk van de fractie? Houd dan de socials in de gaten.

Volg Eddy op LinkedIn, Threads

Volg Gaby op LinkedIn, Instagram en X (Twitter)