Een jaar in de Eerste Kamer

Op 13 juni 2023 kwam Volt voor het eerst, met twee zetels, in de Eerste Kamer. Het afgelopen jaar hebben Gaby Perin-Gopie en Eddy Hartog zich ingezet voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het feit dat er voor het eerst een Europese partij in de Eerste Kamer zat, zorgde direct voor meer aandacht voor de vraag of de voorgestelde Nederlandse wetten in lijn zijn met Europese afspraken.

21 jun. 2024
Een jaar in de eerste kamer

Toewijding aan kwalitatieve wetgeving

Toen Gaby en Eddy in de Eerste Kamer plaatsnamen, wisten ze wat ze wilden bereiken:  goede wetgeving die mensen echt vooruit helpt en het doorbreken van de politieke spelletjes. De Eerste Kamer moet ervoor zorgen dat wetten worden getoetst op kwaliteit, dat grondrechten en internationale verdragen gewaarborgd blijven en dat wetten uitvoerbaar zijn.

Een goed voorbeeld van hun inzet is  de behandeling van de spreidingswet. De behandeling hiervan dreigde te worden uitgesteld als onderdeel van een politiek spel. Daarop heeft Gaby een motie ingediend om meer in te zetten op kleinschalige opvang. Dit zorgt voor betere opvang en integratie en een groter draagvlak in de gemeenten. Die motie werd aangenomen.

Daarnaast heeft Gaby zich ingezet voor de wet om discriminatie op de werkvloer te bestrijden. Helaas is die wet verworpen en dat is in onze ogen een gemiste kans voor politiek en samenleving.

Politieke trends in de Eerste Kamer

Helaas zien Gaby en Eddy ook een nieuwe trend in de Eerste Kamer. Sommige partijen gebruiken hun tijd om het beleid uitgebreid te gaan uitleggen. Hierdoor gaan veel  debatten niet meer over het toetsen van wetten, maar over de politieke voorkeur. Dit is niet de taak van de Eerste Kamer. Deze trend heeft geleid tot gesprekken tussen fractievoorzitters over de rol van de Eerste Kamer, en hoe we die beter kunnen vervullen. Bijvoorbeeld als het gaat om de spreektijd in debatten. Door  alleen de noodzakelijke spreektijd aan te vragen, worden debatten korter en gaat de kwaliteit omhoog. Als Volt-fractie proberen we dan ook uitsluitend de spreektijd te nemen die we nodig hebben om ons controlerende werk te doen. 

  • Bekijk hier de video waarin Gaby en Eddy vertellen hoe ze het afgelopen jaar hebben ervaren!

Vooruitblik op de nieuwe regering

Met het oog op de nieuwe regering zal de Volt-fractie in de Eerste Kamer extra scherp zijn bij het toetsen van wetten. Ook blijven we als fractie alert op wetsvoorstellen die leiden tot uitsluiting en discriminatie. We voelen meer dan ooit een  enorme verantwoordelijkheid om de rechtsstaat te beschermen.