Eddy's inzet voor Europese transparantie en democratische controle

Tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde Eddy voor om EU-ambtenaren toe te voegen aan nationale delegaties, zodat er een sterker Europees standpunt kan ontstaan tijdens internationale onderhandelingen. Dit idee vond echter geen gehoor bij de minister. Ook pleitte Eddy ervoor dat er meer openheid komt en dat de strategische agenda van de EU beter gecontroleerd kan worden door democratische processen.

25 jun. 2024

Daarop diende Eddy ook een motie in over de Europese strategische agenda 2024-2029. Deze motie moest ervoor zorgen dat de minister-president de strategische agenda wel mag goedkeuren in de Europese Raad maar er na een debat in de Tweede Kamer nog eens bij de Raad op terug mag komen. Om zo meer democratische betrokkenheid te bevorderen. 

Helaas kreeg de motie niet genoeg steun in de Eerste Kamer. Zowel de regeringspartijen als GL/PvdA waren tegen.

In deze video heeft Eddy ook gesproken over de waarde van Volt in de Europese politiek, waarbij Volt staat voor verbindende politiek.