Externe vertrouwenspersoon

Samenvatting taken

 • Aanspreekpunt voor medewerkers bij ongewenst gedrag
  De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor elke medewerker die zich onveilig voelt of gekwetst is door het gedrag van een ander lid.

 • Wegwijzer en hulp bij vervolgstappen
  De vertrouwenspersoon helpt bij het maken van een eigen en passende keuze en biedt begeleiding en eventuele ondersteuning bij het vervolgproces.

 • Luisterend oor
  De vertrouwenspersoon biedt ook een luisterend oor als er geen vervolgstappen gewenst zijn. 

 • Achtervang
  Bij ontbreken van interne vertrouwenspersonen of bij een te zware casus, kan doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon.

 • Contact
  [email protected]
  085 - 004 32 24

Omschrijving

Voor Medewerkers van Volt: De externe vertrouwenspersoon vervult dezelfde functie als de interne vertrouwenspersonen voor alle medewerkers van de partij. Zij kunnen naar eigen keuze contact opnemen met een interne of de externe vertrouwenspersoon. 

Voor leden: De externe vertrouwenspersoon is voor de leden van Volt een tweede linie. Mocht een interne vertrouwenspersoon ondersteuning of advies nodig hebben of de casus te zwaar vinden om zelf te behandelen (als vrijwilligers), kan dit in overleg met de melder naar de externe vertrouwenspersoon gebracht worden. 

Ook dient de externe vertrouwenspersoon als achtervang. Mocht de situatie zich voordoen dat er geen interne vertrouwenspersoon actief is, bestaat altijd nog de optie van de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwelijkheid

Alle correspondentie met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten.

Wie is de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon is een externe organisatie genaamd ‘De Vertrouwenskamer’. 

Interne vertrouwenspersoon

Volt Nederland kent ook interne vertrouwenspersonen voor alle leden. Meer informatie hier