Interne vertrouwenspersoon

Samenvatting taken

 • Aanspreekpunt bij ongewenst gedrag
  De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ieder lid dat zich onveilig voelt of gekwetst is door het gedrag van een ander lid. 

 • Wegwijzer en hulp bij vervolgstappen
  De vertrouwenspersoon helpt bij het maken van een eigen en passende keuze en biedt begeleiding en eventueel ondersteuning bij het vervolgproces. 

 • Luisterend oor
  De vertrouwenspersoon biedt ook een luisterend oor als er geen vervolgstappen gewenst zijn. 

 • Contact
  [email protected]

Omschrijving

De interne vertrouwenspersonen zijn leden van Volt die op vrijwillige basis deze functie vervullen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ieder lid bij zaken in de omgang en communicatie die als kwetsend zijn ervaren of een onveilig gevoel als gevolg hebben gehad. Het kan gaan over allerlei vormen van ongewenst gedrag zoals, maar niet uitsluitend, pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en ruimte voor je emoties. Samen worden de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen en vervolgstappen in kaart gebracht. De vertrouwenspersoon helpt het lid bij het maken van een eigen, passende keuze en begeleidt het lid daarna bij dit proces. 

Een lid kan ook naar de vertrouwenspersoon toestappen als er geen vervolgactie gewenst is, maar enkel om het hart te luchten. 

Vertrouwelijkheid

Alle correspondentie met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten.

Wie zijn de interne vertrouwenspersonen?

Externe vertrouwenspersoon

Volt Nederland kent ook een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en in geval dat er geen interne vertrouwenspersoon is. Meer informatie hier