Mediation

Samenvatting taken

 • Bemiddeling bij conflict
  Mediation kan worden gevraagd bij:

  • Een meningsverschil tussen (groepen) leden,

  • Spanningen van andere aard tussen (groepen) leden,

  • Gespreksbegeleiding

  • Daadwerkelijke uit de hand gelopen meningsverschillen (conflicten),

  • Advisering van leden en besturen.

Zowel individuele leden als groepen, doch ook (afdelings)besturen kunnen een aanvraag doen voor Mediation.

Omschrijving

De interne mediators kunnen als neutrale partij ingeroepen worden in geval van een conflict tussen (groepen) leden. De mediator gaat met de verschillende partijen in gesprek en fungeert als tussenpersoon in een gesprek tussen de partijen. Het doel is hierbij om de partijen dichter bij elkaar te brengen en eventuele escalatie van het conflict te voorkomen.

De mediators kunnen direct door een lid benaderd worden indien zij de hulp van een mediator kunnen gebruiken. Ook kunnen anderen, zoals het bestuur, een mediator vragen het gesprek met de partijen aan te gaan.  

Het aanvragen van mediation gebeurt bij voorkeur eerst schriftelijk per e-mail met een beknopte omschrijving en motivatie waarvoor Mediation wordt gevraagd.

Vertrouwelijkheid

Alle correspondentie met de mediators is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten.

We zoeken nog naar meer vrijwilligers die deze rol op zich kunnen nemen.