Denise Filippo

Contact Denise

Mijn naam is Denise Filippo en ik vervul sinds mei 2023 de rol van co-voorzitter van Volt NL. Ik woon in de omgeving Arnhem waar ik me eerder als regiolead voor de Volt afdeling Arnhem en Nijmegen heb ingezet. Ik ben in 2021 lid geworden van Volt omdat ik op zoek was naar een partij die staat voor een nieuwe manier van openbaar bestuur dat meer gericht is op co-creatie en werkt vanuit vertrouwen en pragmatisme.

Als (nieuwe) politieke partij zie ik het als onze taak om te werken aan het herstel van vertrouwen in de politiek. Dat kunnen we doen door naast politieke invloed ook samen met inwoners te werken aan de complexe maatschappelijke opgaven in steden, dorpen en wijken. En door uitleg te geven wat het effect van een sterk en democratisch Europa is op individueel/gezinsniveau. Als bestuur werken we samen met het partijbureau en de lokale afdelingen om onze partij verder te verstevigen en het Volt geluid overal te laten horen.

Nieuws over Denise Filippo

Updates van onze mensen?

Onze mensen schrijven regelmatig mee aan onze nieuwsbrief. Word lid om hem te ontvangen, of abonneer je hier.

Inschrijven