Bestuursupdate - april 2023

Beste Volters,

Hier weer een update vanuit het bestuur. Er is de afgelopen tijd natuurlijk ongelofelijk veel gebeurd; ik zal er een aantal punten uitlichten. 

25 apr. 2023
Bestuur op het podium

Uiteraard hebben we genoten van de verkiezingen en de uitslag. In januari zei ik op het congres dat we voor de laatste keer iets nieuws zouden doen. Nou dat hebben we gedaan! Met zetels in alle provincies waar we meededen, hebben we een prestatie van formaat neergezet. Het zijn ook de momenten waarop ik het meest trots ben, deel uit te maken van de Volt-beweging. De kracht die uitgaat van zoveel vrijwilligers die door regen, sneeuw, wind en zon gaan om het Voltverhaal te vertellen, is gewoon fantastisch. Maar goed, dat is oud nieuws. Ondertussen zijn de Statenleden geïnstalleerd en aan het wennen aan hun nieuwe rol. Terwijl er met de opgeschudde verhoudingen in het provinciale landschap ook coalities moeten worden gesmeed, waar onze kersverse Statenleden ook wat van moeten vinden. Een spannend en mooi leerproces voor Volt!

Behalve zetels in de Provinciale Staten betreden we hiermee ook de Eerste Kamer. Het is een complexe berekening, maar we komen, zoals het er nu naar uitziet, net onder de twee zetels uit. Zetels worden naar beneden afgerond en, via een ingewikkeld  systeem van restzetels, verder onderling verdeeld. Het voert te ver om dat hier helemaal uit te leggen, maar voor ons betekent dat, dat Gaby als lijsttrekker veilig is van haar zetel, maar Eddy nog niet. De afgelopen weken stonden voor mij in het teken van veel kopjes koffie drinken (zoals ik werd geciteerd in de NRC) met andere partijen, om te kijken hoe we zoveel mogelijk punten kunnen vergaren om de tweede zetel ook veilig te stellen. Dat is complex, want iedereen is vragende partij, maar we zetten uiteraard alles op alles! 

Verder kijken we als bestuur met grote belangstelling naar politiek Den Haag. De BBB-aardverschuiving laat het kabinet op zijn grondvesten trillen. De resterende zittingsduur van het kabinet vind ik ongewis. Daar moeten we niet alleen naar kijken, daar bereiden we ons natuurlijk ook op voor.

Hoe pakken we het aan, als we onverhoopt binnen een jaar naar het stemhokje gaan. Welke stappen doorlopen we dan als partij, om klaar te zijn? Dat betekent, dat we moeten nadenken hoe we tot een goede lijst komen van potentiële kandidaten voor de Tweede Kamer, en hoe we misschien sneller dan verwacht een goed verkiezingsprogramma op poten moeten zetten. Voor die bijzondere situatie bereiden wij ons voor en we zijn met een aantal van jullie in gesprek. Daar komen we binnenkort ook nader op terug. 

Verder kijken we naar de toekomst, en hoe we de partij klaarmaken voor verdere groei. Daarbij moet je denken aan de volgende zaken:

  • als we minder top-down willen, moeten we de regio’s versterken. Hoe doen we dat? 

  • Als we straks niet meedoen in 10 gemeenten maar in, pak 'm beet, 50 of meer; hoe organiseren we dat dan?

  • Ik hoor van velen van jullie dat het moeilijk is om de lokale besturen goed te bemensen. Hoe zorg je ervoor dat er voldoende lokale kracht is en voldoende ondersteuning voor de lokale en provinciale fracties?

Jullie vertellen ons ook, dat we de partij daartoe net een tikje anders moeten inrichten. Om meer verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid in de regio’s te leggen i.p.v. afhankelijk te zijn van de landelijke organisatie. Dat is uiteraard ook niet schaalbaar met 50 of meer gemeenten. We hebben daar met velen van jullie over gesproken. We overvragen een te kleine groep vrijwilligers. Minder besturen, met meer kracht en verantwoordelijkheid lijkt een antwoord te zijn. Ideeën daartoe worden nu uitgewerkt (met een flinke rol voor de governancewerkgroep) en gaan we bespreken met de regio’s. Kijken of we zo de hulpvraag kunnen beantwoorden, de schaalbaarheid kunnen waarborgen en mandaten gewoon in de regio’s waar ze horen, kunnen neerleggen

Dit even als korte samenvatting van de afgelopen weken. Mocht je over een van de onderdelen een duidelijke mening hebben, kom bij ons in de lucht. Specifiek daarvoor organiseren we ook regelmatig ‘in gesprek met het bestuur’; ook voor andere vragen kun je daarin bij ons terecht. Binnenkort meer over bovenstaande onderwerpen. 

Hartelijke groet,

Rob Keijsers 

Co-voorzitter Volt Nederland

PS: Peilingen zijn maar peilingen, maar hebben jullie gezien dat we in de laatste I&O-research peiling op zeven zetels staan? Daar gingen we lekker het weekend mee in. Volt wordt gevonden en gewaardeerd!