Volt Rainbow

Vacature: Co-lead Vrouwen van Volt

Vrouwen van Volt is een netwerk met als doel vrouwen te stimuleren actief deel te nemen en bij te dragen aan een politiek van evenredige vertegenwoordiging binnen Volt. Vrouwen van Volt is een onderdeel van het inclusiviteitscluster van Volt, dat tot doel heeft te komen tot een diverse community die de waarden van Volt tot uiting brengt in inclusief beleid en kansengelijkheid.

Voor Vrouwen van Volt betekent diversiteit in de eerste plaats een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in alle geledingen en op alle zichtbare en strategische posities binnen Volt. Daarnaast zet Vrouwen van Volt zich in voor een meer inclusieve organisatie om zo diversiteit in alle opzichten te verbeteren. Het uiteindelijke doel is gezamenlijk te komen tot inclusief beleid.

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd binnen de politiek, ook binnen Volt. Vrouwen aarzelen langer om actief te worden. En eenmaal lid, verlaten vrouwen de politiek sneller dan mannen. Vrouwen van Volt zet zich in om dit tij te keren. 

Vrouwen van Volt wordt geleid door twee co-leads. Samen met een groep vrouwen werken deze aan de doelen van het netwerk. De co-leads van Vrouwen van Volt zijn gesprekspartner voor het bestuur en het partijbureau, en tevens coach en gids van  Vrouwen van Volt. De co-leads bepalen in samenwerking met het bestuur van Volt Nederland de strategische doelen en zorgen voor draagvlak binnen en buiten Vrouwen van Volt.

We streven ernaar dat de co-leads van Vrouwen van Volt kennis hebben over vrouwenemancipatie en een sterke affiniteit met vrouwenparticipatie en inclusiviteit. Zij zijn bereid en in staat om een veilige thuishaven voor vrouwen vorm te geven. 

Sollicitaties kun je mailen naar [email protected]. Solliciteren is mogelijk tot 05-06-2024. Eerder reageren wordt gewaardeerd en direct opgepakt. 

Functieprofiel co-lead Vrouwen van Volt 

Hier volgt een opsomming van gewenste competenties en eigenschappen van onze co-lead Vrouwen van Volt. Tegelijkertijd moedigen we je aan te solliciteren ook als je niet achter al deze punten een vinkje kunt zetten. Veel competenties zijn te ontwikkelen. We kijken vooral ook naar je potentie en motivatie.

De voorwaarden:

 • je onderschrijft de waarden van Volt;

 • je onderschrijft de omgangs- en gedragsregels van Volt;

 • je erkent dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en dat dit verbeterd moet worden door oog te hebben voor de oorzaken en te werken aan oplossingen; 

 • je bent bereid om je voor langere tijd in te zetten voor de functie; 

 • je bent ongeveer 4 uur per week beschikbaar;

 • je hebt coördinerende en leidinggevende kwaliteiten;

 • je hebt een proactieve houding;

 • je hebt goede sociale vaardigheden.

De taken die bij de functie horen zijn:  

 • gesprekspartner van het bestuur;

 • inspirerend samenwerken met de teams binnen het inclusiviteitsnetwerk;

 • werven, inspireren en binden van vrouwen die actief willen zijn binnen Volt;  

 • samen met je team organiseren van evenementen voor het bevorderen van de zichtbaarheid van Vrouwen van Volt en om het aantal vrouwelijke leden van Volt te vergroten.

De plaats van de functie van co-lead binnen de organisatie:

 • is de paraplu van Vrouwen van Volt;

 • is onderdeel van en werkt samen met het inclusiviteitsnetwerk;

 • heeft direct contact met het communicatieteam van Volt Nederland.

Minimale competenties en werkervaring: 

 • thuis zijn in gendergelijkheidszaken

 • communiceren

 • organiseren

 • professionaliteit

 • netwerken

 • presentatievaardigheden