Datalekken aanpakken

Er vinden te veel datalekken plaats waarbij persoonsgegevens op straat komen te liggen. IT-leveranciers, die deze gegevens bewaren, worden regelmatig gegijzeld door cybercriminelen die geld eisen. Wordt er niet betaald, dan wordt de data gepubliceerd. Om dit soort incidenten te voorkomen, moet de veiligheid van online opgeslagen persoonsgegevens beter in kaart worden gebracht. 

Persoon die op telefoon zit met groen hoesje.

Er is een wettelijke meldplicht voor datalekken, maar die is niet altijd van toepassing. Het is uiteindelijk aan organisaties zelf om in te schatten of ze onder de wettelijke plicht vallen. Bedrijven die zich wel melden krijgen in sommige gevallen een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daardoor is de meldingsbereidheid te laag. Dit moet anders. Volt wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de ruimte krijgt om nog beter toezicht te houden. Daar hebben ze meer financiële middelen en goede mensen voor nodig.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download Verkiezingsprogramma 2023 (PDF)
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering