Wat de Coronacrisis ons ook laat zien

‘Onderzoeken hoe we een basisinkomen voor iedereen kunnen invoeren.’

‘Welzijn, in plaats van de eenzijdige focus op welvaart.’

9 mrt. 2021

De kernboodschap van het neoliberalisme dat de afgelopen veertig jaar onze samenleving vormde luid: ‘Als bedrijven winst maken, krijgt iedereen het beter’' en ‘als jij dat wil, kun je alles bereiken’' Dat die samenleving daardoor minder sociaal is geworden, verbaast niet. Het individu en niet de groep, heeft lange tijd centraal gestaan. Terwijl er zonder ‘samen’ geen samenleving is.

De gevolgen van het neoliberalisme zijn door Corona zichtbaarder geworden en al langer bestaande problemen hebben zich verdiept.

 • We lazen over gezinnen in kleine flatjes, met kinderen die alleen in de badkamer een plek vinden om hun digitale lessen te volgen, als ze al een laptop en wifi hebben. Gevolg: voor veel kinderen verdiepten de leerachterstanden zich. 

 • Studenten, die voor Corona al weinig zicht hadden op een eigen woning en een vaste baan, verloren massaal dat ene flexcontract dat ze wel hadden.

 • ZZP’ers zonder sociaal vangnet, met een veel te laag inkomen en oplopende schulden, kunnen van de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandigen (Tozo) vaak amper de huur betalen, laat staan de rest.

Zorgen wij als samenleving voldoende voor elkaar? Niet goed genoeg. En wat betreft Volt ligt daar een belangrijke opdracht. 

Ook al wil premier Rutte liever niet nadenken over de oorzaken van de toegenomen onrust en onvrede in ons land, de boosheid die en het gevoel van machteloosheid dat veel mensen voelen, verdwijnt door zijn desinteresse niet.

Mensen is jarenlang voorgespiegeld dat ze alles kunnen krijgen en bereiken wat ze maar willen, als ze zich maar ‘invechten’. Een kleine groep mensen wordt ondertussen jaar na jaar na jaar – zelf in deze pandemie – steeds rijker, terwijl de rest al die tijd stilstaat of zijn geld minder waard ziet worden. Het aantal mensen dat dakloos is, groeide schrikbarend, evenals het aantal laag- of ongeletterden in onze maatschappij. Terwijl Schiphol op zijn gat ligt, stijgt in het Coronajaar het inkomen van de topman. De democratische rechtsstaat werkte in het geval van de toeslagenaffaire niet voor een grote groep mensen. Machteloosheid en boosheid zijn zo bezien niet zulke wonderlijke emoties. 

Volt is opgericht als antwoord op die problemen. Het opkomende populisme is op de gevolgen van het neoliberalisme geen antwoord. We hebben elkaar nodig en dus ook Europa. Een sterker, democratischer en socialer Europa dat werkt voor méér mensen, voor rechtsstaat en klimaat. 

Volt wil daarom:

 • Een hogere vermogensbelasting voor miljonairs. 

 • Een hogere inkomstenbelasting voor topinkomens. 

 • Een stevige, Europese winstbelasting voor grote multinationals.

 • Lonen onder modaal verhogen, te beginnen met het minimumloon.

 • Onderzoeken hoe we een basisinkomen voor iedereen kunnen invoeren.

 • Welzijn, in plaats van de eenzijdige focus op welvaart. 

 • Onderwijs en kinderopvang worden gratis; wij geloven dat we de kansengelijkheid daarmee enorm doen toenemen.

 • Meer regie van de overheid in het zorgstelsel. Vooral jeugdzorg prioriteren we.

 • We geven burgers meer invloed op wat er in hun buurt en land gebeurt, met burgerbudgetten, een gekozen burgemeester en via burgerfora waarmee burgers de overheid van zwaarwegende adviezen gaan voorzien.

Martin Gravelotte

Kandidaat Tweede Kamerlid