Vragen en antwoorden over het coronavirus

Voor de tweede achtereenvolgende week komt het kabinet met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet de horeca om 20:00 uur sluiten en mag je thuis niet meer dan vier gasten ontvangen. Ook stelt het kabinet voor om een 2G-beleid in te voeren. Dit ingrijpen had voorkomen kunnen worden als het kabinet bepaalde basismaatregelen niet had losgelaten toen de besmettingen nog laag waren.

16 nov. 2021

Omdat het kabinet te snel heeft versoepeld stelt het ons voor een voldongen feit, waarin de besmettingen uit de hand lopen. Wij stemmen daarom met de maatregelen in, maar niet met 2G. Hieronder lichten wij ons standpunt toe en geven we antwoord op vragen. 

Welke afweging maakt Volt?

In onze afweging staat het voorkomen van een groot aantal zieken en doden voorop. We zijn dus voor een strategie van indamming van het virus en niet voor het laten uitrazen van het virus. We willen een zorginfarct voorkomen. Daarnaast houden we rekening met economische schade als gevolg van maatregelen en we willen de grondrechten zo goed mogelijk beschermen. Dat betekent dat maatregelen proportioneel en tijdelijk moeten zijn. Ingrijpendere maatregelen mag je alleen invoeren als de basis op orde is en het indammen niet door een andere, minder ingrijpende maatregel te bereiken is. We willen van het kabinet ook een duidelijke exit-strategie zien. Tot slot moeten maatregelen feitelijk goed zijn onderbouwd.

Wat stelt Volt voor?

Wat Volt betreft moet het kabinet verder vooruit kijken en leren van andere landen die de basismaatregelen niet los lieten en waar mondkapjes veel langer op drukke plekken zijn voorgeschreven. Luister naar deskundigen zoals die van de Wereldgezondheidsorganisatie, en communiceer duidelijker over de ernst van het virus en het belang van de maatregelen. Zorg dat je nog meer doet om groepen die de overheid nog niet heeft kunnen bereiken alsnog weet te bereiken zodat het aantal gevaccineerden toeneemt. Zorg ook dat we zo snel mogelijk beginnen met het toedienen van boostervaccins voor de meest kwetsbare groepen. We willen dat de hele wereld zo snel mogelijk gevaccineerd is en dat de patenten worden vrijgegeven. Zo houden we het aantal besmettingen laag en voorkomen we dat de zorg zo zwaar belast wordt dat alleen de zwaarste maatregelen nog helpen.

Wat vindt Volt van 2G?

Het kabinet stelt ook voor om een 2G-beleid in te voeren. Dat betekent dat je alleen nog een QR-code krijgt als je volledig gevaccineerd bent een coronaherstelbewijs hebt. Met dit voorstel stemmen wij niet in. Vooropgesteld omdat het kabinet de basis nog onvoldoende op orde heeft. Het kabinet moet er eerst alles aan hebben gedaan om het virus met andere, minder ingrijpende maatregelen in te dammen. Het systeem met QR-codes moet waterdicht zijn, er moet gerichter worden gewerkt om groepen te overtuigen zich te laten vaccineren, de communicatie moet beter, desinformatie aangepakt. Ook moet er worden begonnen met het toedienen van de boostershots. Er moet vaker worden getest en basismaatregelen en mondkapjes moeten beter worden gehandhaafd. De reden dat we hierom vragen is dat wij de voorstellen van het kabinet beoordelen aan de hand van onze uitgangspunten, waarin we behalve het indammen van het virus en het ontlasten van de zorg, ook rekening houden met de grondrechten en maatregelen, dus ook in een noodsituatie, proportioneel en tijdelijk moeten zijn.

Meer informatie?