Volt wil eerlijke compensatie leenstelselstudenten

Volt wil dat studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd worden gecompenseerd met een bedrag dat vergelijkbaar is met de basisbeurs. Dit bedrag, dat kan oplopen tot 10.000 euro, moet worden afgetrokken van de studieschuld. Het restbedrag kan worden uitgekeerd.

3 feb. 2022

Ondoordacht systeem

“Het is goed dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd, maar tegelijkertijd zitten studenten met een hoge schuld; zij mogen niet de dupe worden van een ondoordacht systeem,” zegt fractievoorzitter Laurens Dassen. “Als ik naar het regeerakkoord kijk, zie ik dat zij niet eerlijk gecompenseerd worden: 1.000 euro is daarvoor echt te weinig.” De vergoeding is lager dan het allerlaagste scenario dat toenmalig minister Van Engelshoven van Onderwijs vorig jaar had laten uitwerken. 

10.000 euro 

Studenten moeten wat Volt betreft kunnen rekenen op een vergoeding van 2.500 euro per jaar. Heb je bijvoorbeeld een bachelor van drie jaar gevolgd en een master van een jaar dan komt de compensatie neer op 10.000 euro. Hierbij gaat Volt tussen de thuiswonenden- en uitwonendenbeurs in zitten. Het is te vergelijken met de vergoeding die de overheid kwijt was geweest als de basisbeurs nooit was afgeschaft.

Kwijtschelden schuld

De financiële weerbaarheid van leenstelsel-studenten moet worden vergroot. Veel afgestudeerden kunnen door hun schuld bijvoorbeeld moeilijker aan een huis komen. Volt wil daarom dat het kabinet zich inzet om de het bedrag eerst van de studieschuld af te trekken. Het restbedrag kan vervolgens worden uitgekeerd. Heb je 7.500 euro geleend, vier jaar gestudeerd en je diploma’s behaald? Dan heb je recht op 10.000 euro compensatie. 7.500 euro wordt kwijtgescholden en 2.500 euro uitgekeerd.

Hypotheek en collegegeld

Eerder gaf Volt in het jongerenplan al aan dat een studieschuld niet mag worden meegerekend bij de hypotheekaanvraag. Om studeren voor iedereen toegankelijk te maken, wil Volt dat niet alleen de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd, maar ook het collegegeld wordt afgeschaft zoals in Denemarken en Zweden.

Volt en Laurens Dassen zijn aanstaande zaterdag aanwezig bij het compensatieprotest in Amsterdam.