Volt roept op tot eenmalige bevriezing collegegeld en sluit aan bij het stufiprotest

De energiekosten lopen op, de broodprijzen gaan omhoog en straks moet je als student ook nog rente betalen over een uit nood afgesloten studielening. Tel daar de verwachte stijging bij op van het collegegeld met meer dan 210 euro en het beeld van studeren en op jezelf wonen wordt nog minder rooskleurig. Volt wil dat iedereen in Nederland zich maximaal kan ontplooien en stelt voor om het collegegeld volgend jaar te bevriezen. Wij zullen ons hier tijdens het stufiprotest van 11 juni over laten hor

25 mei 2022
Studentenprotest over compensatie

Ook pleiten we voor een ruimhartigere basisbeurs en voor afschaffing van het collegegeld, zoals in Zweden en Denemarken. Dit soort investeringen zorgen voor toegankelijk onderwijs voor studenten van alle sociaal-economische achtergronden. 

Inflatie
In het debat over de studiefinanciering begin april waarschuwde Volt-fractieleider Laurens Dassen de minister al voor een mogelijk explosieve stijging van het collegegeld voor het jaar 2023-2024. De verhoging van het collegegeld wordt berekend over het inflatiecijfer van april in het kalenderjaar ervoor. Op dit scenario sorteerde Volt voor door samen met de BoerBurgerBeweging een motie in te dienen die oproept tot eenmalige bevriezing van het tarief, en deze aan te houden totdat de exacte cijfers bekend zijn. Inmiddels weten we dat de inflatie over april 9,6% bedraagt, wat zou neerkomen op een stijging van het collegegeldtarief met meer dan 210 euro. Voor veel, met name financieel kwetsbare, studenten is dit de zoveelste bittere pil. Het maakt studeren minder aantrekkelijk en werpt een extra obstakel op om te gaan studeren. 

Stemming en stufiprotest
In juni zal het kabinet de exacte tarieven voor het collegejaar 2023-2024 bekendmaken. Volt en de BoerBurgerBeweging gaan de aangehouden motie daarom dinsdag 31 mei in stemming brengen om het kabinet op tijd tot de orde te roepen en studenten de nodige steun in de rug te bieden. Op 11 juni sluit Volt aan bij het studentenprotest. We zullen er met een grote groep aanwezig zijn.

Meer lezen over onze plannen om de basisbeurs terug te brengen en het collegegeld af te schaffen? Lees dan wat we er eerder al over schreven.