Update over de corona-aanpak van het kabinet

Deze week debatteerde de Kamer over de voorgestelde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volt stemde in met het advies de basismaatregelen beter te respecteren, mondkapjes op meer plekken verplicht te stellen en om de coronapas uit te breiden. Hieronder lees je waarom.

4 nov. 2021

Indamming

Volt is voor indamming van het coronavirus: we willen het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden. Daarom wilden wij half september ook niet dat het kabinet de basismaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, losliet en de mondkapjesplicht versoepelde. Nu dat toch is gebeurd en de besmettingen veel te hard oplopen, stelt het kabinet ons weer voor een voldongen feit waarbij ingrijpendere maatregelen nodig zijn. 

Coronapas

Volt gaf in september nog geen steun aan het voorstel om een coronapas in te voeren. Niet omdat we principieel tegen een coronapas zijn, wel omdat we dit alleen als een uiterst middel zagen. Het kabinet deed nog onvoldoende om het coronavirus met andere middelen in te dammen. De invoering van de coronapas mocht geen excuus zijn om de basismaatregelen los te laten, want dan zouden we alsnog in een situatie komen waarin de zorg overbelast raakt — zoals nu, helaas, weer het geval is. 

Mondkapjes

Waar staan we nu? Het kabinet roept op om de basismaatregelen weer te respecteren en mondkapjes te dragen. Daar stemmen wij mee in. Wij geven het kabinet ook mee om ervoor te zorgen dat er meer FFP2-mondmaskers beschikbaar komen, omdat deze veel beter beschermen dan de mondkapjes die de meeste mensen op dit moment dragen. Omdat het kabinet de basis hiermee beter op orde heeft, en omdat de besmettingen weer uit de hand lopen, stemmen wij dan ook in met de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. 

Aanvullende maatregelen

We vroegen het kabinet woensdag tijdens het debat om meer te doen om het coronavirus in te dammen. Wat ons betreft stimuleert het kabinet ook dat er weer veel meer getest wordt. Het kabinet moet kijken wat het kan leren van andere Europese landen, zoals Denemarken, waar ze veel vaker testen en ook een hogere vaccinatiegraad hebben. Al deze stappen zorgen ervoor dat we het virus nog verder indammen en de samenleving weer zo snel mogelijk verantwoord open kan. Daarbij is het belangrijk dat er geen desinformatie wordt verspreid over COVID-19 en de vaccins. Volt zal zich hiervoor inzetten.