Toch maar tijdelijk kernenergie dus

Terwijl de temperatuur wereldwijd verder oploopt, gaat Nederland de klimaatdoelen niet halen. Althans niet als de ambitie zo blijft achterlopen op de noodzaak tot verandering.

16 feb. 2021

NRC Handelsblad schrijft deze week dat onze industrie op elektriciteit moet overstappen, maar dat niet kan omdat het huidige netwerk daartoe niet is uitgerust. De netwerkbeheerder, ondertussen, investeert niet in capaciteitsuitbreiding, omdat bedrijven daar nog niet om vragen. Tijd dus, dat de overheid de regie neemt.

Om de klimaatdoelen te realiseren, hebben we meer nodig dan de investering in nieuwe energiebronnen als wind- en zonne-energie. Helaas lukt het met die twee duurzame bronnen (nog) niet om aan alle vraag te voldoen. Daarom wil Volt tijdelijk kernenergie inzetten. Voor Volt is dat absoluut geen gedroomd einddoel, maar we denken dat het nu noodzakelijk is om verdere aantasting van ons klimaat te stoppen. De techniek voor moderne centrales is uitermate veilig, dus we moeten ons op dit punt niet laten tegenhouden door taboes uit de vorige eeuw. Als we verder opwarmen, zijn onze problemen niet te overzien.

Met de achterblijvende klimaatambities van drie Kabinetten Rutte, gaat het ons niet lukken om te doen wat noodzakelijk is. Doorkwakkelen, gebrekkige politieke moed en nog meer opportunisme zal de temperatuur en de zeespiegel verder doen stijgen. Dat partijen als de VVD zich heerlijk voelen achter steeds hogere dijken – letterlijk en figuurlijk – mag voor toekomstige generaties het zicht op de toekomst niet blokkeren.

Daarom kiest Volt voor een eenvoudige, maar logische klimaataanpak, die wél zoden aan de dijk gaat zetten:

✓ De vervuiler betaalt; onder meer belasting op vliegtuigbenzine, een kilometerheffing, een hogere vleesprijs en een ander beleid voor landbouw en veeteelt.

✓ Vergroeners belonen. Belastingvoordelen voor schonere producten en producenten, subsidie voor groene innovaties en de volledige twintig miljard uit het Nationaal Groeifonds, naar duurzame vernieuwing.

✓ Moderne kerncentrales, terwijl we investeren in volledig duurzame energie op langere termijn.

✓ Stoppen met korte vluchten en in plaats daarvan een beter spoornetwerk in Europa; een nieuwe luchthaven in Lelystad hebben we echt niet nodig, groene ambities eens te meer.

Vooruitgangsoptimisme, Europese samenwerking en ambitie hebben de toekomst.

Stop met dromen over gisteren. Vertrouw op morgen.

#ikstemvolt

#Lijst17

 

Martin Gravelotte

16.02.2021