Standpunt omtrent euthanasie

Volt Nederland heeft een standpunt omtrent euthanasie dat de Nederlandse Wet Toetsing Levensbeëindiging (WTL, 1 april 2001) volgt. Artsen in Nederland kunnen onder voorwaarden een patiënt helpen met sterven.

13 mrt. 2021

Volt staat achter deze Euthanasiewet, die stelt dat ‘levensbeëindiging op verzoek’  en ‘hulp bij zelfdoding’ in beginsel strafbaar zijn, tenzij aan 6 voorwaarden voor niet-strafbaarstelling wordt voldaan. Deze 6 ‘zorgvuldigheidseisen’ zijn: (1) er is sprake van een vrijwillig verzoek, (2) de patiënt ervaart ondraaglijk en uitzichtloos lijden en (3) moet volledig geïnformeerd zijn, (4) er is geen andere oplossing voorhanden, (5) er moet ten minste één onafhankelijke arts geraadpleegd zijn (6) en de procedure (levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding) moet op medisch juiste wijze worden uitgevoerd.

Volt staat achter de formulering van de WTL dat euthanasie of hulp bij zelfdoding is toegestaan bij mensen die lijden door een medische oorzaak, zoals een ernstige ziekte, psychiatrische aandoening of dementie. Deze formulering, samen met de zorgvuldigheidseisen biedt artsen en patiënten ruimte om ondraaglijk en uitzichtloos lijden te verlichten.