Shell's tegendraadse koers in tijden van klimaatnood

Extreme hitte, droogte, overstromingen en verwoestende bosbranden: de klimaatcrisis is overal zichtbaar. Toch denkt Shell hier heel anders over - zij schrappen 200 banen die zich bezighouden met duurzame energie. Shell houdt vast aan oude, vervuilende manieren van werken. Het is een bizarre koerswijziging op een moment dat Europa en de wereld in razend tempo moeten handelen om de klimaatcrisis op te lossen.

6 nov. 2023
rokende schoorsteen

Het is tijd dat Nederland en de Europese Unie de klimaatnoodtoestand officieel erkennen. We moeten ons volledig inzetten voor de verduurzaming van ons land en ons continent. Hoewel het nemen van moedige en soms lastige beslissingen onvermijdelijk is, kunnen we door samen te werken en de verantwoordelijkheden eerlijk te verdelen, de balans tussen de mens en de natuur op onze planeet herstellen.

Volt gaat voor een klimaatneutraal Europa in 2040. Dit kan door te investeren in groene energie, zoals kernenergie, waterstof en aardwarmte. Wat Volt betreft mogen de huidige Europese klimaatafspraken ambitieuzer zijn - met  scherpere Europese afspraken. Er moet één Europese aanpak komen waarmee we klimaatneutraliteit en energieonafhankelijkheid bereiken. Met nieuwe Europese fondsen, zorgen we dat ook de armere lidstaten snel kunnen verduurzamen.

Volt streeft naar Europese groene heffingen en een CO₂-belasting om vervuilende bedrijven meer te laten bijdragen, waardoor ze gestimuleerd worden duurzamere keuzes te maken. De inkomsten uit deze belastingen worden ingezet om duurzaamheid toegankelijker te maken voor financieel kwetsbare mensen.

"Ik vind het belangrijk dat in deze enorme crisis waar wij met elkaar in zitten, de rekening daar gelegd wordt waar de vervuiling het meeste plaatsvindt." - Laurens Dassen

Volt wil een duurzame samenleving via een Ministerie van Klimaat, Energie en Circulariteit, om de duurzaamheidstransitie te versnellen. Met een klimaattoets kunnen we de langetermijneffecten van beleid beoordelen. De toekomst van onze planeet en het welzijn van komende generaties staan op het spel. Samen, met eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en kansen, kunnen we vol vertrouwen de toekomstige uitdagingen aangaan en een wereld creëren waarin mens en natuur in harmonie leven. Zo creëren we nieuwe kansen en een schone en duurzame toekomst, waar we als land en als EU in 2040, 2050 en daarna trots op kunnen zijn.