Rechter stelt Volt in het gelijk

Het gerechtshof van Amsterdam heeft een uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van de Vereniging Volt vs voormalig Volt-fractielid Gündoğan en Volt in het gelijk gesteld.

7 feb. 2023

Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd. Daarmee stelt het Hof dat de handelwijze van Volt Nederland rechtmatig was. Het hof stelt ook de Tweede Kamerfractie van Volt rechtmatig heeft gehandeld richting Nilüfer Gündoğan.

Het Hof stelt ook dat Volt mocht communiceren over de schorsing van Gündoğan en dat het aannemelijk is dat er 13 meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen.

Het Hof stelt in haar uitspraak: “De persberichten die politieke partij Volt op 13 en 26 februari 2022 publiceerde over de schorsing van Nilüfer Gündoğan als lid van de Tweede Kamerfractie en de beëindiging van het fractielidmaatschap zijn niet onrechtmatig jegens Gündoğan. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in het hoger beroep van een kortgedingzaak beslist. Het door Gündoğan gevorderde voorschot op schadevergoeding is daarom afgewezen.”

Rob Keijsers, co-voorzitter Volt Nederland: “Dit is een duidelijke uitspraak van het hof. Wat ons betreft sluiten we dit boek en gaat ieder ons weegs. Ik hoop dat dit ook voor mevrouw Gündoğan het beginpunt is van positieve nieuwe dingen. Wat betreft de aangekondigde bodemprocedure: wij gaan niet over de keuzes van anderen. Wij zien een bodemprocedure met vertrouwen tegemoet en zullen de melders daarbij ondersteunen.”

Momenteel werkt een onafhankelijke werkgroep aan een evaluatierapport, dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Lees hier de uitspraak