Participatie in Overijssel

‘We willen een analyse maken van het vraagstuk dat antwoord gaat geven op de vraag waarom een Overijsselse visie en aanpak voor participatie met partners en inwoners als bijdrage aan de bestuurlijke vernieuwing…’ Als je hier bent gekomen, zul je een van de weinigen zijn.

4 apr. 2024
Brainstorm

‘We willen een analyse maken van het vraagstuk dat antwoord gaat geven op de vraag waarom een Overijsselse visie en aanpak voor participatie met partners en inwoners als bijdrage aan de bestuurlijke vernieuwing…’ Als je hier bent gekomen, zul je een van de weinigen zijn die niet is afgehaakt na het lezen van deze zin - die ik hier nog niet eens in zijn volledigheid heb weergegeven. Dit is precies waar wij als Volt Overijssel op hebben gewezen toen deze zin in een voorstel stond met betrekking tot – houd je vast – het onderwerp participatie.  

 

Participatie krijgt een steeds prominentere rol binnen de Provinciale Staten; er is een Kopgroep Participatie opgezet met als doel het beter betrekken van Overijsselse inwoners bij het besluitvormingsproces en het verbeteren van de manier van besluitvorming binnen de Provinciale Staten zelf. Uiteraard laten wij het Volt-geluid op dit belangrijke thema horen. De goede intenties lijken er te zijn binnen de Kopgroep, maar toch zitten er nog wat haken en ogen aan de uitvoering.  

 

Het vertrouwen in de politiek vanuit burgers is helaas terecht laag, en om hier iets tegen te doen, maken we ons hard voor participatie. Hierbij is het van belang dat participatie een middel blijft en niet een op zichzelf staand doel wordt. Participatie is van betekenis om tot oplossingen te komen die beter aansluiten op de wensen van de Overijsselaars; het is niet slechts een af te vinken taak op een todo-lijstje. Het is hét middel om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Om dit te kunnen doen, hameren wij erop dat de provincie duidelijk aangeeft wat er met de inspraak van burgers wordt gedaan; dat zij zich waar mogelijk aan de input van inwoners bindt en uiteindelijk een terugkoppeling geeft van de resultaten. Want alleen als er echt iets wordt gedaan met de inspraak van burgers en zij hier zeker van kunnen zijn, kan participatie leiden tot meer vertrouwen in de politiek.  

 

Ook binnen de Provinciale Staten zelf kan er het een en ander verbeterd worden. Al een jaar lopen we ertegenaan dat ‘het echte gesprek’ in de Staten nergens gevoerd lijkt te worden. Bij Statenvergaderingen worden er vaak tal van moties ingediend die weinig kansrijk of concreet zijn en ook in commissie“debatten” blijft het echte debat vaak uit. Om efficiëntere politiek te kunnen bedrijven moet dit anders. Alleen middels constructieve politiek – politiek waarbij partijen zoeken naar raakvlakken in plaats van verschillen - kunnen we tot echte oplossingen komen, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan een groter vertrouwen in de politiek. Daarom is ook dit voor ons een belangrijk aspect binnen de Kopgroep Participatie en blijven we dit aankaarten– zeker sinds het als onderdeel uit het voorstel van de Kopgroep leek te verdwijnen.  

 

Onze inzet is dus om zo veel mogelijk de adviezen vanuit de samenleving door te laten klinken in het beleidsproces en te werken aan een nieuwe vorm van politiek bedrijven. Tegelijkertijd willen we erop toezien dat participatie geen wassen neus wordt. Participatie is namelijk meer dan participeren. Allereerst is het praten met burgers door jezelf – als Provinciale Staten – zo veel  mogelijk te binden aan adviezen van inwoners. Daarnaast praten de partijen onderling met elkaar, luisteren ze naar elkaar en zoeken ze gezamenlijk naar oplossingen. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het vertrouwen in de politiek langzaam maar zeker worden hersteld.