Marieke in debat met staatssecretaris Broekers-Knol

Voorzitter,

We praten vandaag met een staatssecretaris die onwaarheden vertelt, Afghanen probeert terug te sturen 6 dagen voor de val van Kabul en instemt met het bestempelen van vluchtelingen als illegale migranten. En de maat is vol. Al jaren is Nederland bezig met Fort Europa op papier te zetten onder het mom van een gezamenlijk Migratiepact. En nu wordt zelfs de crisis in Afghanistan gebruikt om asiel nog verder te criminaliseren. 

6 okt. 2021

Taal doet ertoe, voorzitter. 

Zeker de taal van een staatssecretaris in het Algemeen Dagblad, of de taal in de Conclusies van een Europese ministerraad. Deze staatssecretaris, samen met haar collega’s voedt bewust het angstbeeld voor de vluchteling. De vluchteling als terrorist, de vluchteling als crimineel, de vluchteling als té veel. 

Op 31 augustus duidden de Raadsministers collectief Afghaanse vluchtelingen aan als illegale migranten en werd louter besloten om de buitengrenzen te beschermen. Voorzitter, vorige Raad zagen we in de conceptverklaring dit taalgebruik al aankomen. En de staatssecretaris lijkt er totaal niets aan gedaan te hebben om ervoor te zorgen dat het taalgebruik in lijn is met onze eigen waarden, de rechtsstaat en internationale verdragen. Is de staatssecretaris blij met deze conclusie? Is zij tevreden met het taalgebruik? 

Voorzitter,

Deze conclusies zijn leidend voor de Europese Commissie. Dat betekent dat er dus al een maand lang niets gebeurt is met betrekking tot humanitaire hulp. Daardoor zal ook zeer waarschijnlijk een noodplan voor migratie louter inzetten op opvang in de regio, grensbewaking en de hervestiging van Afghanen die in Nederland uitgeprocedeerd zijn. Dit is namelijk het mandaat dat de Raad, - inclusief de Nederlandse staatssecretaris – gegeven heeft. Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook, welke verklaring kunnen we verwachten na deze JBZ-Raad? Zal de staatssecretaris zich dit keer wel inzetten voor vooruitgang op EU-niveau met betrekking tot humanitaire hulp? En zo ja, op welke manier?   

Voorzitter, 

Verder op de agenda staat het Migratiepact. Een Pact, waar Volt zich in haar huidige vorm grote zorgen over maakt. Deze week wordt louter onderhandeld over het versterken van de buitengrenzen, het inzetten van preventieve hechtenis en visa-sancties voor landen die migranten niet terugnemen. Fort Europa staat dus weer op de agenda en besproken worden juist die onderdelen die Europa nog verder dichtzetten, die asiel criminaliseren en aan mensenrechten tornen. 

Voorzitter, zijn wij echt zo wanhopig dat zelfs de Internationale Verdragen en het recht op asiel niet langer leidend zijn? Dat wij willens en wetens bijdragen aan het schenden van mensenrechten?  Wanneer is het dan genoeg? Wanneer besluiten we collectief dat de morele ondergrens dan eindelijk bereikt is? 

Is de staatssecretaris bereid actief opvolging te geven aan Internationale Verdragen en het recht op asiel? Is de staatssecretaris van plan om regels en procedures omtrent asiel en migratie die er al zijn beter uit te voeren en te handhaven? En heeft de staatssecretaris alternatieven overwogen zoals het creëren van humanitaire corridors en digitale rechtsbijstand? Wat is haar evaluatie van zulke alternatieven?

Voorzitter, taal doet ertoe. Zeker als taal leidend is voor beleid. Zeker de taal van een staatssecretaris, verantwoordelijk voor asiel en migratie. Hopelijk beseft de staatssecretaris dat.

Dank u wel, voorzitter.