Liefdesbrief voor de Bieb

Verdwalen in de verhalen van Carry Slee, Thea Beckman, Roald Dahl en Paul van Loon. Als kind was ik dol op de bezoekjes aan de bibliotheek in Drenthe, waar ik opgroeide.

5 mrt. 2021

Als ik niet buiten speelde, zat ik met mijn neus in de boeken. Ik wil me daarom met Volt ook inzetten voor de tweeëneenhalf miljoen mensen in ons land die moeite hebben met lezen en schrijven. Juist nu onze wereld door Corona kleiner is dan we zouden willen, kunnen boeken ons venster op een grotere wereld zijn. Boeken, verhalen… ze verruimen onze blik. Dat blijkt ook uit onderzoek. Door het lezen van een boek leer je veel over de emoties en gedachten van mensen. Lezen maakt empathischer. Verhalen stimuleren ons om ons in een ander in te leven. Ze helpen begrip op te brengen voor een ander. Bovendien ervaren mensen die regelmatig lezen minder stress. Ze slapen beter en ze hebben vaker een groter gevoel van eigenwaarde. En dan is er natuurlijk nog het vanzelfsprekende voordeel van een goed taalbegrip, een bredere woordenschat. Hoe meer woorden je kent, hoe beter je jezelf kunt uitdrukken. 

 Woorden, taal, helpen ons aan een baan. Je hebt ze nodig om jezelf te handhaven in een gedigitaliseerde wereld. Of je nu een C.V. moet maken, een formulier moet invullen of je DigiD moet gebruiken; zonder taal wordt deelnemen aan onze samenleving moeizaam en frustrerend. De helft van de laaggeletterde mensen in ons land is werkloos, bijvoorbeeld, en mensen met taalachterstanden zijn ruim twee keer zo vaak langdurig arm als niet-laaggeletterden.

 Daarom is het enorm belangrijk dat we als samenleving meer investeren in de (digitale) leesvaardigheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Bibliotheken spelen daarin wat Volt betreft een cruciale rol.

 Bij de meeste openbare bibliotheken kunnen kinderen tot achttien jaar gratis lid worden en dus kosteloos boeken lezen. Daarnaast telt ongeveer vierennegentig procent van de bibliotheekorganisaties een (digi) Taalhuis. Dit is een laagdrempelige fysieke of online plek, waar je kunt werken aan je basisvaardigheden. Helaas staat door geldgebrek – een politieke keuze - het voortbestaan van bibliotheekorganisaties en Taalhuizen onder druk. Hierdoor zal de kloof tussen mensen die goed en minder goed kunnen lezen steeds groter worden. Dit werkt ongelijkheid binnen de samenleving in de hand. Daarom moet er extra geld beschikbaar komen zodat het voortbestaan van openbare bibliotheken en (digi) Taalhuizen in elke gemeente kan worden gewaarborgd.

 Volt wil ervoor zorgen dat de bibliotheek kan blijven voortbestaan. Zo kunnen toekomstige generaties zich blijven verliezen in de meeslepende verhalen van Thea Beckman of Roald Dahl en tegelijkertijd werken aan hun leesvaardigheid, die zo onmisbaar is voor hun toekomst in onze talige maatschappij.

 

Marleen Ramaker

 

Kandidaat Tweede Kamerlid