Kamp Moria staat symbool voor een beschavingscrisis

De Europese Unie verkeert in een beschavingscrisis en het vluchtelingenkamp Moria is van die crisis het symbool geworden. Mensen en kinderen die door ratten worden gebeten, zeiknatte tenten en chronische onveiligheid; we lezen erover, maar doen niks. Ook in deze verkiezingscampagne gaat het er maar weinig over. En dat terwijl er naast Moria nog meer Europese kampen zijn waar de omstandigheden voor asielzoekers mensonwaardig zijn.

12 mrt. 2021

Alleen als Europa haar vluchtelingenbeleid drastisch wijzigt, kan er een eind komen aan de misstand Moria. Wat Volt betreft moet Nederland in de strijd voor dat humanere, socialere Europa weer een lidstaat worden die voor de troepen uitloopt en richting durft te geven. In Europa en in eigen land. Te vaak koos Nederland er in de voorbije jaren voor om solidariteit met vluchtelingen én met lidstaten als Italië en Griekenland – waar veel asielzoekers aankomen – uit te drukken met geld. En dat, zo toont ons de verdrietige en beschamende praktijk, is niet de enige oplossing.

Volt wil inhumane kampen per direct opheffen. De duizenden mensen en kinderen die daar nu vastzitten, verdelen we over de lidstaten die bereid zijn te helpen. We willen een Europese aanpak waarbij asielzoekers evenredig over de lidstaten worden verdeeld en we tonen ambitie. Regeringsleiders van de lidstaten krijgen al jaren helemaal niks voor elkaar als het om vluchtelingen gaat. Wij sluiten ons aan bij een coalitie van lidstaten die wél ambitie toont.

Volt wil dat Frontex, de Europese grensbewaking, geprofessionaliseerd wordt én andere verantwoordelijkheden krijgt. De buitengrenzen worden bewaakt om grenscriminaliteit te bestrijden, niet om asielzoekers te intimideren en mishandelen. Het lijkt er sterk op – en het wordt ook terecht verder onderzocht – dat de grensbewaking zich nu wel schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, terwijl het een internationaal mensenrecht is om asiel aan te vragen. Wij willen dat asielzoekers humaan worden opgevangen en met hulp van Frontex – na registratie – snel en eerlijk worden verdeeld over de lidstaten. Frontex moet bovendien een democratisch beter controleerbare institutie worden, met heldere aansprakelijkheid.

Uit bovenstaande inzet vloeit voort dat Volt een einde wil maken aan de Dublinprocedure. Nu is het in de Unie zo georganiseerd dat een asielzoeker alleen in procedure mag in het land van aankomst. Dat is natuurlijk een volstrekt oneerlijk beginsel. Zo krijgen lidstaten als Spanje, Italië en Griekenland de verplichting om namens landen als Nederland, alle asielzoekers op te vangen en in procedure te nemen. Dat heeft niets met solidariteit te maken en is onhoudbaar.

Het doel van Volt is ook om asielprocedures Europees gelijker te trekken. Met recht op een asieladvocaat in die procedure. Dit is de inzet van Volt in alle lidstaten waar we ons organiseren. Volt Frankfurt, bijvoorbeeld, dat nu meedoet aan de lokale verkiezingen, zet zich in voor Frankfurt als ‘sanctuary city’; een plek (stad) waar vluchtelingen welkom zijn en worden opgevangen.

Volt wil menselijkheid weer leidend maken in het vluchtelingenvraagstuk. Dat betekent dat we asielzoekers in ons eigen land niet jarenlang laten wachten op een procedure, dat we ophouden mensen – en vooral kinderen – van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum te verplaatsen. Dat we zorgen voor veilige opvang van lhbti+-asielzoekers. En dat we als mensen geen recht hebben op verblijf, veel beter met landen van herkomst samen gaan werken, om mensen ook humaan weer terug naar hun thuisland te kunnen laten gaan.

Marieke Koekkoek

Kandidaat Tweede Kamerlid