Internationale Mannendag

Het is vandaag Internationale Mannendag, het mannelijke equivalent van Internationale Vrouwendag. Een initiatief dat, gesteund door de VN, bedoeld is om aandacht te vragen voor de positie van de man. Bij Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd de nodige aandacht besteed aan de achtergestelde positie van vrouwen, maar als je kijkt naar de maatschappelijke positie van mannen vraag je je misschien (terecht) af of zo’n dag als vandaag nu echt nodig is. Aren’t we living in a man’s world already?

19 nov. 2020

Persoonlijk kreeg ik een wat ongemakkelijk gevoel toen ik voor het eerst over deze dag hoorde. De vergelijking van Internationale Mannendag met het idee van All Lives Matter of een Straight Pride (ja, er zijn echt mensen die dit willen) kwam al snel in mij op. Vanuit historisch perspectief hebben mannen zich namelijk over het algemeen altijd in een dominante positie bevonden ten opzichte van vrouwen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Maar maakt dit het dan meteen terecht om te stellen dat Internationale Mannendag de Straight Pride variant is van Internationale Vrouwendag?

Ondanks dat dit misschien een logische aanname lijkt, stel ik voor om verder te kijken en deze stelling wat te nuanceren. Bovendien zou Volt echter geen volwaardig progressieve partij zijn als we geen volledig inclusieve benadering van maatschappelijke vooruitgang nastreven. Bij Volt willen we een dag als deze dus ook positief benaderen en gebruiken om aandacht te vragen voor de (onzichtbare) problemen die spelen bij mannen in het algemeen en voor mannen die zich maatschappelijk gezien in een structureel ongunstigere positie bevinden, zoals homoseksuele, biseksuele en trans mannen of mannen van kleur.

Zo hebben mannen gemiddeld een significant lagere levensverwachting dan vrouwen en is het aantal zelfdodingen onder mannen dubbel zo hoog als onder vrouwen. Een belangrijke factor die ongetwijfeld samenhangt met een groot deel van de problematiek is het geheel aan belemmerende, traditionele rolverwachtingen en de daaruit voortvloeiende rolpatronen die veel mannen van huis uit hebben meegekregen. Op individueel niveau lijken deze patronen misschien onschuldig, maar op macroniveau zijn deze mogelijk desastreus. En voordat mensen uit conservatieve hoek meteen beginnen te schreeuwen dat Volt mannen hun mannelijkheid wil ontnemen: calm your tits. Dat is natuurlijk niet het geval. Volt streeft er puur en alleen naar dat de negatieve verwachtingen van hoe een (‘echte’) man zou moeten zijn worden weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan taboes rond het uiten van bepaalde emoties of het in te grote mate(?) op zich nemen van zorgtaken. En nu we het toch over ‘echte mannen’ hebben: wat is nu precies ‘een echte man’? Wat mij betreft is het in ieder geval de hoogste tijd om te stoppen met het koppelen van het begrip ‘echte man’ aan de totale afwezigheid van (vermeende) vrouwelijke kenmerken en dit exclusieve begrip juist inclusief te maken.

Bij Volt streven we ernaar dat mannen in Nederland zo snel mogelijk toegang hebben tot voldoende ouderschapsverlof, zeker wanneer het huidige verlof vergelijken met dat van een andere Europese landen. Daarnaast vinden we dat de mentale gezondheid van mannen meer aandacht verdient en dat er meer aandacht komen voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld of verkrachting onder mannelijke slachtoffers. Volt vindt bovendien de opvatting dat trans mannen geen echte mannen zouden zijn compleet verwerpelijk en we willen een einde maken aan de (onbewuste) juridische discriminatie van homoparen met een kinderwens.

Worden de meeste van deze zaken veroorzaakt doordat mannen direct gediscrimineerd worden om hun man-zijn? Nee, maar dat maakt deze zaken niet minder schrijnend. En daar mogen we op een dag als vandaag dus best wel wat extra aandacht voor hebben. Wij zijn er voor iedereen. Wij zijn Volt.

Jeroen van Iterson

Kandidaat Tweede Kamerlid