Het is tijd voor een nieuwe generatie

De coronacrisis raakt onze generatie hard. Wat gaan we er aan doen?

Om te voorkomen dat een hele generatie jongeren zich uit het veld laat slaan, wordt het tijd dat we gaan nadenken hoe we onze wereld er in onze toekomst uit willen laten zien. Een perspectief voor jongeren tijdens en na corona. 

22 nov. 2020

Ik zie dat veel jongeren last hebben van de onzekerheid van de coronacrisis. Juist dat wat voor veel mensen al lastig was, is nu nog veel moeilijker geworden. Veel studenten lopen vast in het online onderwijs. Stages zijn moeilijk te vinden en bieden niet meer de benodigde ervaring. Hierdoor lopen veel studenten studievertraging op. Volt staat daarom voor een extra corona-jaar in het onderwijs. Een extra jaar om de opgelopen vertraging in te halen. 

Niet alleen studeren is moeilijker geworden: ons sociale leven is ook tot stilstand gekomen. Misschien mis je je vriendenteam, of kun je niet meer samen naar de kroeg om te praten over de dingen waar je tegenaan loopt. Degenen die net zijn begonnen met een studie ervaren dit nog sterker: zij beginnen met een achterstand. Heldere plannen over hoe deze later ingehaald gaat worden zijn er niet. Dit alles zorgt voor stress, onzekerheid en eenzaamheid. 

Ik zie ook dat mijn vrienden die nu afstuderen moeite hebben met het vinden van een eerste baan. Geen eerste baan betekent geen woning, en dus geen mogelijkheid om iets op te bouwen. Het was voor recent afgestudeerden sowieso al haast onmogelijk om een redelijke woning te vinden als gevolg van de hoge huren en studieschuld. Er is gewoon te weinig aanbod. Daarom moet er duurzaam worden bijgebouwd voor starters. Volt wil investeren in het bouwen van nieuwe en duurzame woningen voor starters en de verhuurdersheffing afschaffen. Sinds de invoering van die heffing zijn er 93.000 sociale huurwoningen minder gebouwd.

Ook zien veel mensen hun bijbaantjes in de horeca verdwijnen. Hierdoor blijven mensen thuis wonen, of lopen de schulden op. Je kunt niet groeien als je stilstaat en voor de opgroeiende generatie staat het leven door corona, net als voor iedereen, stil. 

Dit alles zou niet erg zijn, als er een goed toekomstperspectief zou zijn voor jongeren. Hieraan ontbreekt het structureel in het debat. De stemmen van jongeren spelen een relatief kleine rol in de verkiezingen: slechts 66% van de jonge mensen heeft de vorige nationale verkiezingen gestemd, tegenover een nationale opkomst van bijna 82%. Zelfs tijdens het Brexitreferendum, een verandering die het langste een impact heeft op de levens van de jeugd, kwam maar 65% opdagen. Politici interesseren zich niet genoeg in de jonge mensen en jonge mensen worden niet betrokken.

Het is in ieder geval duidelijk dat onze generatie in Den Haag niet vertegenwoordigd wordt. We hebben niet genoeg van ons laten horen. Ik hoor mensen vaak zeggen dat de politiek te hoogdrempelig is en de stoffige politici in donkerblauwe pakken ons toch niet serieus nemen tot we ouder zijn. Jongeren hebben niet het gevoel iets te kunnen veranderen: als je je als jong persoon wil inzetten, word je in een jongerenpartij gestopt. 

De huidige politiek is er niet op ingericht dat jongeren actief voor zichzelf opkomen. Sterker nog: de corona crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat onze politiek überhaupt niet is ingericht op een snel veranderende wereld. Jongeren zijn dat wel en daar wil Volt gebruik van maken. Wij hebben geen jongerenpartij, omdat we al onze leden als volwaardig beschouwen. Dat zien we ook terug op onze kandidatenlijst, zo staan er twee mensen die jonger zijn dan 25 in de top 6.

Samen werken we aan een flexibele en toekomstbestendige politiek, waarbij iedereen betrokken kan zijn. Zo krijg de stem van de jeugd echt invloed. Doe jij ook mee? Wordt dan gelijk lid van Volt via https://voltnederland.org/doe-mee of stuur mij een mailtje voor meer info via [email protected]. Of stuur een berichtje via Instagram: https://www.instagram.com/ernstboutkan/

Ernst Boutkan

Kandidaat Tweede Kamerlid