Het bestaansrecht van Volt

Toen ik eind 2017 in contact kwam met de oprichters van Volt, vond ik het idee van een Europese partij eigenlijk heel logisch.

Volt was het antwoord op vragen hoe we de Europese Unie democratischer kunnen maken en hoe de nationale politiek beter zou kunnen omgaan met grote uitdagingen. Klimaatverandering, migratie, veiligheid, digitalisering en nu de corona-pandemie zijn grensoverschrijdende uitdagingen en kunnen alleen door samenwerking tussen Europese landen en hun burgers worden opgelost.

3 mrt. 2021

Het is een schijntegenstelling dat je door samenwerking je nationaal beleid zou ondermijnen. Integendeel; nationale belangen kunnen juist tot hun recht komen door internationale samenwerking en deel zijn van het grotere belang. Door dit nationaal beleid in te brengen draag je bij aan een Europese oplossing. De logische vraag is dan hoe de nationale belangen op een democratische manier kunnen opgaan in het grotere belang. De sleutel daartoe is het democratisch verbinden van nationale volksvertegenwoordigingen met Europa.

 Volt geeft antwoord op deze vragen door een Europees partijprogramma te vertalen naar nationale programma’s in alle lidstaten. Zowel op Europees niveau als in de Tweede Kamer worden zo dezelfde oplossingen aangedragen voor de uitdagingen van vandaag. Wat heeft het voor zin om CO2-uitstoot van bedrijven in Nederland te beperken als ze deze uitstoot wel in onze buurlanden mogen voortzetten?

Hoe Volt ontstond

 De oprichters van Volt Europa, Andrea Venzon, Colombe Cahen-Salvador en Damian Boeselager, vonden al langer dat echte Europese politiek ontbrak, zagen de opkomst van nationalistisch populisme en vroegen zich af wat de waarden van de huidige Europese Unie eigenlijk zijn. Het was hen duidelijk dat veel mensen zich niet verbonden voelen met de EU, ondanks dat we er allemaal onderdeel van zijn en vertegenwoordigd worden in het Europees Parlement. Een jaar na het referendum in Groot-Brittannië over Brexit, hebben zij daarom Volt als Europese beweging opgezet.

Europees versus nationaal belang: een schijntegenstelling

Naast het ontbreken van verbinding met de EU, is er ook angst dat de EU te veel macht naar zich toe trekt. Ik begrijp waar dit vandaan komt; eeuwenoude tradities en gewoontes wil men graag behouden. Zelf vind ik mijn Nederlandse cultuur ontzettend belangrijk. Maar ik ben ook opgegroeid in de buurt van Brussel en ik ging naar een Europese school met 12 verschillende nationaliteiten. Van jongs af aan heb ik geleerd wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de Europese culturen. Een daadkrachtig, democratisch Europa kan wat mij betreft blijven bestaan zonder dat deze culturen verloren gaan. Ik denk niet dat de EU die me wil afnemen of veranderen.

De toegevoegde waarde van Volt is dat wij de nationale regeringen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in Brussel gebeurt, op alle niveaus. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met transparant zijn naar alle burgers van alle lidstaten. Tegelijkertijd moeten burgers meer inspraak krijgen in de besluitvorming, want ook dat versterkt de democratie. En wanneer burgers meer betrokken zijn bij de besluitvorming, krijgen ze meer vertrouwen in hun volksvertegenwoordigers, zullen zij zich meer verbonden voelen en is er minder reden om angstig te zijn. En dat is het doel, en het bestaansrecht van Volt.

Ilca Italianer

Kandidaat Tweede Kamerlid