Een toekomst over grenzen heen

Grensgebieden zijn waar verschillende landen samenkomen en waar mensen met diverse achtergronden samenleven. Ze zijn het hart van Europa in het klein.

25 okt. 2023
Een Europese wapperende vlag close-up

Hoe zorgen we ervoor dat deze plekken niet alleen blijven bestaan, maar ook groeien en bloeien? Hoe maken we van grensgebieden bruggen naar een sterker, eerlijker en meer verbonden Europa? Samenwerking en eenheid met andere landen zijn cruciaal in een snel veranderende toekomst. Laten we deze grensgebieden transformeren tot de kloppende harten van een welvarend, inclusief en hechter Europa. Alleen samen omarmen we de toekomst.

Het valt op dat inwoners van verschillende grensgebieden merendeels stemmen op populistische en nationalistische partijen, terwijl zij vaak werk, familie en vrienden hebben over de grens. Kijk bijvoorbeeld naar Kerkrade en Herzogenrath, waar een muur ooit het hart van Hertogenrade verdeelde. Door eeuwen van oorlogen en landruil werd een deel Duits - Herzogenrath - en een ander deel Nederlands - Kerkrade. Ondanks het feit dat de inwoners dezelfde Limburgse taal spreken en vaak vrienden en familieleden aan de andere kant van de grens hebben, moesten ze sinds de Eerste Wereldoorlog dagelijks door douanecontroles. Toch voelen Kerkraders en Herzogenrathers zich nog steeds één, ondanks nationalistische neigingen aan beide zijden van de grens. Maar waarom stemmen er dan toch zoveel grensgebiedbewoners op anti-Europese partijen?

Voor Volt is de conclusie simpel: Europa lijkt nog steeds ver weg. Als Europese partij kan Volt hier echt verandering brengen, door samen te werken met onze afdelingen in de aanliggende grensregio’s. Volt pleit voor meer investeringen in grensoverstijgende treinverbindingen, de erkenning van diploma's in heel de EU, toegankelijk en praktisch taalonderwijs voor jongeren die aan de grens opgroeien zodat taalbarrières verleden tijd zijn, en een verbetering van de beschikbaarheid van zorg over de grenzen heen. Dit alles draagt bij aan een betere ontwikkeling en samenwerking van grensgebieden, van Zeeuws-Vlaanderen tot Maastricht en van Vaals tot Groningen.

Bovendien wil Volt belemmeringen wegnemen voor EU-inwoners die over de landsgrens willen werken. Dit kan door het verlichten van de administratieve lasten voor bedrijven die personeel uit het buitenland willen aannemen. Dat draagt bij aan de groei van (grens)regio's en zorgt ervoor dat talent zich overal in de EU kan ontwikkelen. Gelijktijdig wil Volt de expatregeling tussen EU-lidstaten gelijktrekken om te voorkomen dat talenten met elkaar concurreren. Hierbij wordt niet langer uitsluitend naar salaris gekeken als de norm voor toepasbaarheid, maar specifiek naar schaarste aan ervaring en vaardigheden. Dat zorgt voor een gezondere economie in de (grens)regio's.

Volt ziet de waarde van Europa in de grensgebieden. Want vrachtwagenchauffeurs, ondernemers in grensgebieden, en scholieren die de grens oversteken om naar school te gaan, laten dagelijks zien waarom samenwerken over de grens zo belangrijk is. Om onze gedeelde toekomst in Europa vorm te geven moet iedereen mee kunnen doen. Daarom pleit Volt voor directe inspraak van inwoners in het vormgeven van de koers van de EU via een Europees permanent burgerberaad. Ook willen we een generatietoets op Europees niveau om langetermijneffecten van beleid te beoordelen. Zo werken we aan een toekomst die ook echt toekomstbestendig is. Een Europa dat werkt voor alle Europeanen.

Laten we samenwerken aan een toekomst waar grensregio's niet alleen een stabiel bestaan hebben, maar ook kunnen groeien en bloeien. Waar nationaliteiten samenkomen in vriendschap en samenwerking, en waar een inclusief en welvarend Europa binnen handbereik ligt. Volt is klaar om deze reis aan te gaan, en we hopen dat jij met ons meedoet. Samen kunnen we de toekomst vormgeven, niet alleen voor onze (grens)regio's, maar voor heel Europa. Want als we samenwerken en streven naar een groenere, eerlijkere en veiligere toekomst in een Verenigd Europa, kunnen we de uitdagingen van morgen aan. Dus laten we met één hart en één Europa bouwen aan een prachtige toekomst.