Een positief toekomstbeeld voor kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn overal om ons heen. In onze mooiste herinneringen, in onze lievelingsverhalen en films, de muziek waar we geen genoeg van kunnen krijgen of de tekeningen op de koelkast. Kunst en cultuur helpen ons om ons te ontwikkelen, als individu én als collectief.

21 nov. 2023

Volt wil niet bezuinigen, maar juist investeren in de kunst- en cultuursector. Eerder hebben we gepleit voor het ongedaan maken van de bezuinigingen die in de cultuursector gedaan zijn tijdens de afgelopen kabinetten-Rutte. Dat gaat om honderden miljoenen euro’s. Daarvoor blijven wij ons keihard inzetten, zeker ook omdat de kunst- en cultuursector enorm last gehad heeft van de coronacrisis. 

‘Maar Volt verhoogt de btw voor de cultuursector, hoe zit dat dan?’ Nou, dat zit zo. Volt staat voor échte systeemverandering, waarmee we iedereen eindelijk van een fatsoenlijke bestaansbodem kunnen voorzien. Die systeemverandering waarover andere partijen al jaren praten, bereiken we - wat Volt betreft - niet door eindeloos aan het bestaande systeem te blijven sleutelen. Volt heeft een beter alternatief.

Het voorstel van Volt is om de huidige rompslomp van toeslagen, heffingskortingen en vrijstellingen compleet af te schaffen, en deze te vervangen door een huishoudtoelage voor iedereen, in opmaat naar een basisinkomen. Die rompslomp kost ons jaarlijks 163 miljard euro, terwijl lang niet alle regelingen goed werken.

Eén van de manieren waarop we veel geld verspillen is via verlaagde btw-tarieven. Als onderdeel van die systeemverandering willen we één btw-tarief van 18%, in plaats van soms 9% en soms 21%.  Dat verlaagde tarief geldt bijvoorbeeld voor hotelovernachtingen of een bosje bloemen, maar ook voor een theatervoorstelling. Alleen: verlaagde btw-tarieven zijn een indirecte manier van subsidiëren die zich vaker niet dan wel vertalen in lagere prijzen voor de consument. Volt vindt dat we van deze kostbare en ineffectieve manier van subsidiëren afstappen en directer moeten subsidiëren. Dat willen we onder andere voor de kunst- en cultuursector regelen.  

Zo wil Volt onder andere alle jongeren onder de 26 jaar een gratis cultuurpas aanbieden, naar Frans voorbeeld. Jongeren kunnen daardoor al vanaf jonge leeftijd laagdrempelig genieten van allerlei vormen van kunst en cultuur. Het gezinsuitje naar het museum of een dansvoorstelling wordt zo een stuk goedkoper en de makers krijgen de kosten van die gratis kaartjes vergoed door de overheid, die geld reserveert in een cultuurfonds. Op die manier investeren we niet alleen flink in het museum of theater om de hoek, maar ook in de jeugd. Hoe jonger je met cultuur in aanraking komt, hoe groter de kans dat dat de rest van je leven ook zo blijft. Dat is pas écht investeren in cultuur.

Daarnaast berekende het CPB berekende dat met onze plannen de armoede de komende jaren méér dan gehalveerd wordt en dat iedereen er in Nederland op vooruit gaat. Volt zorgt ervoor dat de inkomensbelasting wordt hervormd, waardoor werken meer gaat lonen. Tel de inkomensonafhankelijke basistoelage van €3300 per jaar hierbij op (aangevuld met een extra bedrag per kind), en mensen houden meer geld over voor een avondje stand-up of een bezoek aan de lokale theatervoorstelling. Op deze manier zorgt Volt ervoor dat gemeenschapsgeld directer in de zakken van mensen zelf terechtkomt. Dit betekent dat men zelf bepaalt waar ze hun geld aan uitgeven, zoals kunst en cultuur! 

In plaats van bezuinigen op cultuur zorgen wij ervoor dat iedereen, ongeacht wat er in hun portemonnee zit, naar een museum of een tentoonstelling kan gaan. We maken de bezuinigingen op de cultuursector van de kabinetten-Rutte ongedaan, investeren meer én directer in de sector en makers zelf, en we zorgen ervoor dat mensen de financiële rust en ruimte krijgen voor een avondje uit. Want kunst en cultuur verbeelden wat een samenleving bezighoudt en maakt het gesprek over gevoelige onderwerpen mogelijk. Op deze manier investeren wij in het ontdekken wat wij misschien nog niet kennen, door ons uit onze lokale, nationale of Europese bubbel te halen en ons te leren over bekende of nieuwe menselijke waarden. 

Omdat alles van waarde weerloos is, is cultuur voor Volt een topprioriteit.